Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/05/24

3 min

Undvik förseningsavgift – skicka in årsredovisningen i tid

När ska årsstämman hållas? När ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket? Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen innehåller några viktiga datum som rör företag med årsbokslutsdatum 31 december.

När sommaren närmar sig ska bolag med årsbokslutsdatum 31 december skicka in sin årsredovisning och, när så krävs, revisionsberättelse till Bolagsverket. Har bolaget en revisor ska denne ha haft möjlighet att genomföra sin revision. Om årsredovisningen skickas in för sent måste bolaget betala en förseningsavgift. En försenad årsredovisning ger även en anmärkning i revisionsberättelsen.

Årsstämma senast 30 juni
Enligt aktiebolagslagen ska aktiebolag hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. För aktiebolag med 31 december som bokslutsdag innebär det att årsstämman måste hållas senast den 30 juni. Årsredovisningen ska lämnas till revisorn senast sex veckor före årsstämman. Om årsstämman hålls den 30 juni ska revisorn ha bokslut och årsredovisning senast den 15 maj.

Handlingar till Bolagsverket senast 31 juli
När revisorn har granskat årsredovisningen och avgivit revisionsberättelse och när årsstämman har hållits ska bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse skickas in till Bolagsverket. Om handlingarna inte skickas in inom sju månader från räkenskapsårets utgång ska bolaget betala en förseningsavgift. Avgiften är 5 000 kronor för privata aktiebolag och 10 000 kronor för publika aktiebolag. För aktiebolag med bokslutsdag den 31 december innebär det att handlingarna ska vara Bolagsverket tillhanda senast den 31 juli.

Om handlingarna inte skickas in efter ytterligare två månader påförs företaget ännu en förseningsavgift om samma belopp. Har handlingarna inte inkommit efter ytterligare två månader ska bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften uppgår till 10 000 kronor för privata aktiebolag och 20 000 kronor för publika aktiebolag.

Fler konsekvenser av försenad årsredovisning
Enligt aktiebolagslagen ska Bolagsverket besluta om tvångslikvidation av bolaget om årsredovisningen inte har lämnats in inom elva månader från räkenskapsårets utgång. Om Bolagsverket inte har fått handlingarna inom femton månader efter räkenskapsårets utgång svarar styrelseledamöter och i förekommande fall verkställande direktören solidariskt för bolagets förpliktelser.

Att inte följa gällande regelverk kan alltså bli dyrt och resultera i obehagliga överraskningar i form av tvångslikvidation eller åtal för bokföringsbrott. En anmärkning i revisionsberättelsen om försenad årsredovisning kan även få konsekvenser gentemot bolagets intressenter.

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Viktiga datum för aktiebolag med bokslutsdatum 31 december
Tidslinje

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev