Börja skriv din sökterm

2016/06/07

3 min

Har du förmånsbil och vill betala mindre i skatt?

Ligger du som delägare i fåmansföretag på en lönenivå som gör att du nått brytpunkten och betalar 58 procent i skatt? Då kan det vara idé att titta på om du ska löneväxla en del av din nettolön mot en bilförmån.

Din skatt beräknas på summan av din bruttolön och bilens förmånsvärde. Förmånen får dock inte inkluderas när du räknar ut om du når löneuttagskravet, det vill säga om du kan ta utdelning till låg beskattning. Förmånen läggs därmed på toppen av din lön.

Ett alternativ är att höja din lön med ett belopp som motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet och sedan löneväxla genom ett nettolöneavdrag. Din beskattning blir då, rätt hanterad, samma som i exemplet ovan. Du får ut lika mycket i plånboken som innan, men du slipper få ett överskjutande förmånsvärde med hög beskattning. I stället höjer du underlaget för löneregeln och kan ta utdelning till lägre skatt. Om du har sparat utdelningsutrymme innebär det att utdelningen beskattas till 20 procent jämfört med 58 procent som du annars betalar på förmånen som överstiger brytpunkten.

Räkneexempel

Utgångsläge                                                                                  Löneväxling

Månadslön      55 000                                                                   Månadslön      60 000
Förmån             5 000                                                                   Skatt 50 %      -30 000
Skatt 50 %      -30 000                                                                  Inbetald lön     -5 000

Utbetald lön   25 000                                                                   Utbetald lön   25 000

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.                                                                                 

                                                                      
                                                                     

                                                         

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Nytt år – och nya lagar att känna till

Sänkt bolagsskatt, utökat RUT-avdrag och könsneutrala försäkringar. Det är några av de lagändringar som genomfördes vid årsskiftet. Sammanlagt införs ett 30-tal nya lagar - några av de viktigaste listar vi här.

5 min

Budgetpropositionen 2018: skatteförslag

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2018, vilken följer de skatteförslag som regeringen redogjort för tidigare. Här återger vi de viktigaste förslagen. För några av de aviserade förändringarna kommer regeringen att återkomma med förslag på nya regler.

2017/09/21

6 min

Vad är ett karensbolag?

Är du fåmansföretagare, som vill avsluta ditt företagande och ta ut dina pengar till en lägre skattesats? Då kan ett så kallat karensbolag vara något för dig.

2018/02/08

4 min