Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/06/14

3 min

Sommaren – bluffakturornas högsäsong

En bluffaktura är en faktura där du debiteras för något som du inte har beställt eller för något som du har blivit lurad att beställa. Men hur känner du igen en bluffaktura? Och vad gör du om du har blivit drabbad?

För att förvirra dig liknar bluffakturans utseende samt blufföretagets logotyp och namn ofta en redan välkänd leverantör. Fakturan har ofta formen av en betalningspåminnelse för att stressa dig att snabbt göra den inbetalning du tror dig ha missat.

Bluffakturornas högsäsong infaller under semestertider då det finns många vikarier på företagen. Därför är det viktigt att informera vikarier om att de inte får ingå några avtal. Vidare bör de alltid dubbelkolla med någon ordinarie medarbetare om det dyker upp en faktura från ett företag som inte är leverantör sedan tidigare.

Vanliga bluffakturor
Det finns två vanliga typer av bluffakturor:

  1. En faktura där det finns en finstilt text där det framgår att fakturan egentligen är ett erbjudande. Dessa fakturor behöver inte bestridas, eftersom det alltså egentligen inte är en faktura. De bör dock sparas som dokumentation om det blir en tvist angående betalningen.
  1. En felaktig faktura där du debiteras för något som du faktiskt inte har beställt. Dessa fakturor måste bestridas genom att kontakta blufföretaget via e-post, fax eller rekommenderat brev. Det är inte lämpligt att bestrida fakturan via telefonsamtal eller vanligt brev då detta inte räcker som bevis om en tvist skulle uppstå.

Finns bolaget på Svensk Handels varningslista?
Det händer att blufföretag hotar med att skicka fakturan vidare till inkasso eller kronofogden. De kan även hota med att ta ärendet till tingsrätten. Det första du bör göra då är att undersöka om bolaget finns på Svensk Handels varningslista. Står företaget på listan finns ingen anledning till oro. En ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden från ett sådant företag kan nämligen inte leda till betalningsanmärkning. Detta är blufföretagen ofta medvetna om varför hotet sällan verkställs. Om blufföretaget ändå hotar med kronofogden, inkasso eller tingsrätten gäller det att ha is i magen. Få inte panik och betala – det är precis vad blufföretaget är ute efter. Tänk på att det är blufföretaget som har bevisbördan vid en tvist och som alltså måste bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts!

Om kronofogden trots allt får en ansökan om betalningsföreläggande blir du kontaktad via brev där du får en chans att yttra dig. Då är det mycket viktigt att du svarar på brevet och informerar om att du har bestridit fakturan.  Du bör komplettera brevet med kopior av de handlingar du har skickat till blufföretaget för att bevisa att du har bestridit fakturan. Det bör framgå vid vilken tidpunkt detta gjordes.

Källor
Polisens nationella bedrägericenters facebooksida
Skatteverket.se
Kronofogden.se

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev