Börja skriv din sökterm

2016/06/27

2 min

Den pågående 3:12 utredningen – status

I januari 2015 beslutade regeringen att den ursprungliga 3:12-utredningens uppdrag skulle utökas. Utredningen skulle inte bara gälla beskattningen vid ägarskiften i fåmansbolag. Utredningen skulle även se över 3:12-reglerna för att begränsa möjligheterna att omvandla inkomster för delägare i fåmansbolag.

Sedan 3:12-reglerna infördes har de genomgått flera större förändringar. Förändringarna har medfört att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag. Samtidigt har möjligheterna till inkomstomvandling mellan kapital- och tjänstebeskattning ökat.

Regler som kan bli föremål för förändring
Den utökade utredningen ska bland annat analysera om förenklingsregeln, det vill säga reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras. Följande regler kan komma att förändras:

När det gäller analysen av om förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln bör förändras ska utredningen undersöka om det bör införas ett aktivitetskrav på företagsnivå.

Analysen av om storleken på det lönebaserade utrymmet bör förändras ska ta ställning till hur stor andel av löneunderlaget som bör utgöra lönebaserat utrymme. Utredningen ska även ta ställning till om delägarens lön bör ingå i löneunderlaget.

Analysen av det lönebaserade utrymmet ska vidare ta ställning till om löneuttagskravet och kapitalandelskravet bör förändras. Utredningen ska också ta ställning till om det bör införas ytterligare krav för att få beräkna ett lönebaserat utrymme.

Vad gäller reglerna om sparat utdelningsutrymme ska utredningen ta ställning till om reglerna om uppräkning av sparat utdelningsutrymme och möjligheterna att spara detta utrymme till senare år bör förändras.

Förlängd utredningstid till 1 november 2016
Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast 1 september 2016. Men utredningstiden har förlängts och ska i stället redovisas senast 1 november 2016. När utredningen har lagt sitt förslag kommer den att skickas på remiss för synpunkter från dem som berörs. Därefter kommer den att behandlas i riksdagen. Så fort utredningen presenteras kommer EY med ytterligare information, här på Drivkraft och på sajten Skattenätet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Hur mycket får julklappen kosta?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vi tänkte därför påminna dig om vilka skatteregler som gäller för gåvor och julbord.

2015/11/11

3 min

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

2016/11/29

4 min

Nytt år – och nya lagar att känna till

Sänkt bolagsskatt, utökat RUT-avdrag och könsneutrala försäkringar. Det är några av de lagändringar som genomfördes vid årsskiftet. Sammanlagt införs ett 30-tal nya lagar - några av de viktigaste listar vi här.

5 min