Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/06/27

2 min

Så får du en effektivare (och billigare) revision

De flesta av oss har någon gång hört eller sagt det berömda uttrycket ”Tid är pengar”. Genom att följa dessa enkla tips kan du få en effektivare revision av ditt företag. Det sparar tid för dig, din eventuella ekonomipersonal och din revisor.

 1. Se till att bokslutet är helt färdigt innan det är dags för revision. Ha om möjligt löpande kontakt med din revisor under året för att stämma av väsentliga händelser. Det sparar tid inför den slutliga avstämningen innan själva bokslutsrevisionen påbörjas. Syftet är att, så långt som möjligt, undvika öppna frågor i bokslutet.
 2. En tumregel som kan vara bra när ett bokslut upprättas är att samtliga balansposter ska ha någon form av underlag som styrker saldot på kontot. Dessa underlag bör vara något mer än ”bara” ett huvudboksutdrag. Många gånger har revisorn redan fått den informationen via diverse datafiler såsom SIE4-fil eller andra huvudboksfiler. Om huvudboksutdraget är av förklarande karaktär kan det dock bifogas som underlag till bokslutet. Stäm även här av med din revisor vilka underlag han eller hon vill ta del av. Den här tumregeln är framförallt tillämpbar i de fall det rör sig om en större mängd underlag.
 3. Specifikationer till respektive konto och egna kommentarer. Denna punkt handlar till stor del om att ge så mycket information som möjligt till revisorn – hellre för mycket än för lite.
 4. Det fjärde tipset är framförallt tillämpbart om revisorn fysiskt åker ut och genomför revisionen på plats hos dig: Var tillgänglig. Gör gärna en avstämning innan besöket. Fråga vilka personer som revisorn vill ha avstämningar med och i vilken omfattning. Alla personer behöver troligtvis inte vara tillgängliga under hela besöket. Försök att planera interna möten etcetera till ett annat tillfälle.
 5. Försök att ha ett utkast till årsredovisning klart i samband med bokslutsgranskningen. Om du inte kan ha ett utkast färdigt innan bokslutsgranskningen är alternativet att ta fram ett förslag på hur resultat- och balansräkning kommer att se ut. Det sparar mycket tid om granskningen kan göras när resterande bokslut är färskt i minnet. Konsekvensen av att vänta veckor eller månader med att upprätta årsredovisningen är att revisorn i detalj behöver sätta sig in i siffrorna igen, med onödigt tidsspill som följd.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev