Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/08/23

3 min

Därför ska du se till att det finns ett aktieägaravtal

Aktieägaravtalet fyller en mycket viktig funktion i privata aktiebolag. Genom aktieägaravtal kan ägarna reglera centrala frågor som rör det gemensamma bolaget, till exempel hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas och hur aktierna ska värderas.

När flera personer startar ett företag tillsammans är de överens om det mesta i början. Allt rullar på, det är fullt upp och de känner inte riktigt behovet av ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal reglerar hur situationer som kan uppstå i företagets verksamhet ska hanteras, till exempel att en av delägarna blir långvarigt sjuk eller avlider eller att osämja uppstår och någon vill lämna bolaget. Om det inte finns ett aktieägaravtal som reglerar dylika situationer är risken stor för missförstånd och konflikter mellan delägarna.

Andra fördelar med ett aktieägaravtal
Ett aktiebolags interna förhållanden kan regleras antingen i bolagsordningen eller i ett aktieägaravtal. Bolagsordningen är offentlig, varför vem som helst kan ta del av den genom Bolagsverket. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för utomstående, vilket är en stor fördel om man vill reglera känsliga förhållanden. Genom att tidigt diskutera och reglera situationer som kan uppstå i framtiden minskar risken för konflikter. Samtidigt skapas en effektivare bolagsstyrning.

Vi rekommenderar
Vår rekommendation är att skriva ett aktieägaravtal redan vid starten av bolaget – oavsett hur bra allting känns för stunden. När äkta makar, sambos eller vänner äger företag tillsammans är det extra angeläget med ett avtal. I dessa fall är det extra mycket som står på spel på grund av de känslomässiga band som finns mellan delägarna.

Vad ska aktieägaravtalet innehålla?
Allt som rör bolagets och delägarnas interna förhållanden och som inte måste regleras i bolagsordningen enligt lag kan regleras i aktieägaravtalet. Bra att ha i åtanke när avtalet utformas är ”Vad ska hända om det går väldigt bra för bolaget?”, ”Vad ska hända om det går väldigt dåligt för bolaget?”, ”Hur ska beslut fattas?” och ”Hur ska en framtida exit gå till?”. Allt som skulle kunna leda till en konflikt som är skadlig för bolaget i framtiden bör regleras på förhand.

Vänta inte
Har ni inte ett aktieägaravtal i dag är vårt självklara råd att upprätta ett och det nu!

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev