Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/08/31

4 min

Från enskild firma till aktiebolag – så gör du

De flesta startar sin rörelse i enskild firma. Det är en företagsform som ställer stora krav på planering av egna uttag och skatt. Ett aktiebolag är många gånger den mest fördelaktiga företagsformen Ska du fortsätta att driva verksamheten som en enskild firma eller ska du ombilda till aktiebolag?

Att starta ett aktiebolag kräver ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Har du ett uthålligt bra resultat i din enskilda firma lönar det sig ofta med en ombildning. Skatten i en enskild firma kan bli relativt hög, ibland upp emot de högsta marginalskatterna på 57 procent.

Skatt i enskild firma
Du kan till viss del fördela resultatet från din enskilda firma, dels genom periodiserings- och expansionsfonder, dels genom en så kallad räntefördelning där en del beskattning flyttas till inkomstslaget kapital med 30 procent i skatt. Det som återstår är din inkomst från näringsverksamhet. Om inkomsten hamnar över brytpunkten för statlig skatt är det generellt sett lönsamt att ombilda till aktiebolag. För inkomståret 2016 är brytpunkten 443 200 kronor. Vid inkomster över den nivån börjar du betala statlig skatt på 20 procent. Om du även har en annan inkomstbringande anställning, tänk på att alla dina inkomster läggs samman vid beräkningen.

Skatt i aktiebolag
Vad skulle det i stället innebära om du gjorde goda resultat i ett aktiebolag? En vanlig rekommendation är att betala ut lön tills du når brytpunkten. Inkomst utöver lön bör vara aktieutdelning. Vid varje års ingång tilldelas du ett gränsbelopp, 159 775 kronor inkomståret 2016, varpå du kan beräkna utdelning med 20 procents skatt. Totalt blir skatten 37,6 procent då inkomsten först beskattas i bolaget, men det är att jämföra med marginalskatt på 20 procent vid inkomster över brytpunkten. Kanske har du även hört talas om det som i vardagligt tal kallas lönesummeregeln. Den innebär förenklat att du kan höja ditt utdelningsbara utrymme om du, eller någon närstående, tar ut en tillräckligt hög lön i bolaget. Du får då, med dagens regler, tillgodoräkna dig 50 procent av löneunderlaget i bolaget som beräkningsgrund för lågbeskattad utdelning. För närvarande pågår en utredning kring regelverket vilket gör att detta kan komma att förändras.

Innan du går vidare med tanken på aktiebolag bör du även fundera några år framåt i tiden. Om du kommer fram till att verksamheten som du bedriver i enskild firma ska vara din huvudsakliga sysselsättning, och om du uppnår de resultat som beskrivits ovan, kan aktiebolag vara något för dig. Ett bra tips är att ta hjälp av exempelvis en redovisningskonsult eller annan rådgivare för att diskutera dina alternativ eller andra frågeställningar som kan dyka upp. De kan även hjälpa dig rent praktiskt.

Två vägar till aktiebolag
Det finns två vägar att gå, antingen bildar du ett nytt aktiebolag eller så köper du ett befintligt bolag, ett så kallat lagerbolag. Om du väljer att bilda ett nytt bolag ska du bland annat

 • upprätta en stiftelseurkund
 • välja ett namn på bolaget
 • upprätta en bolagsordning
 • öppna ett bankkonto och betala in minst 50 000 kronor.

Om du vill undvika en del administration kan du i stället köpa ett lagerbolag. Det är ett tomt bolag där du köper aktierna. Kontrollera gärna att det inte har bedrivits någon tidigare verksamhet och att bolaget inte har några skulder.

Egen juridisk person
När du har kommit så här långt är du aktieägare i ett bolag. Du har även valts in som styrelseledamot i bolaget. Aktiebolaget är en egen juridisk person som är skilt från dig som privatperson. I en enskild firma finns inte den gränsdragningen mellan dig själv och företaget. Om du följer de regler som aktiebolagslagen ställer upp riskerar du bara det aktiekapital som du har betalat in. Det är en tydlig skillnad jämfört med den enskilda firman. I den enskilda firman blir det, om det vill sig illa, mer påtagligt för dig som privatperson, till exempel gällande betalningsansvaret för firmans skulder.

Nu är du redo att låta aktiebolaget ta över de tillgångar som du har i din enskilda firma. Huvudregeln enligt inkomstskattelagen är att du ska beskattas om överlåtelsen sker till bokförda värden, vilka ofta understiger marknadsvärdet. Du kan dock undantas från uttagsbeskattningen om du uppfyller följande krav:

 • hela verksamheten övergår till aktiebolaget
 • aktierna i bolaget är kvalificerade
 • aktiebolaget har inte underskott.

I samband med att aktiebolaget tar över betalningsansvaret för firmans skulder räknas det som en del av betalningen för tillgångarna. Har du periodiseringsfonder och expansionsfonder i din enskilda firma finns det även möjlighet att föra över dem till aktiebolaget. Du måste då göra motsvarande tillskott till aktiebolaget i form av kontanter eller apportegendom. Slutligen finns det en del andra moment som också ska utföras, bland annat registrera bolaget för f-skatt, moms och som arbetsgivare.

Hos företagare som valt att ombilda sina enskilda firmor hörs ofta att ”det uppfattas mer seriöst med aktiebolag”. Det är inte det tyngsta argumentet du bör ha, men kanske en härlig känsla att ta med sig i din fortsatta karriär.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev