Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/09/05

3 min

Vad kan du förbereda inför bokslutet?

Det kan kännas som att det är långt till årsskiftet och att bokslutsarbetet därmed är något avlägset. Men tiden går fort och du kan förbereda mycket i förväg för att snabba på processen när det väl är dags.

 1. Samla ihop fakturor för nyanskaffade inventarier löpande under året. Bokför dem gärna direkt på inventariekontot och uppdatera anläggningsregistret. Har du någon som hjälper dig med bokslutet så spara en kopia på fakturan. Om du gör detta direkt när fakturan kommer slipper du lägga tid på att leta igenom dina leverantörsfakturor vid årets slut! Gå även igenom ditt anläggningsregister – kanske finns det fullt avskrivna inventarier som inte längre finns kvar i verksamheten som bör rensas bort?
 2. Har du ett lager som måste inventeras? Planera arbetet i god tid, lägg upp rutiner, skapa en inventeringsinstruktion och förbered de medarbetare som ska vara med vid inventeringen. Städa på lagret – god ordning underlättar inventeringsarbetet!
 3. Håll dina leverantör- och kundreskontralistor uppdaterade. Finns det gamla fakturor som inte är betalade trots upprepade påminnelser bör dessa kanske reserveras som osäkra? Finns det gamla kreditfakturor i leverantörsreskontran? Kontakta leverantören och få det utagerat i god tid innan balansdagen.
 4. Var uppmärksam på de fakturor som kommer i år, men som avser kommande räkenskapsår. Periodisera dem direkt eller om du har hjälp med bokslutet, spara en kopia på fakturan.
 5. Finns det anställda med pensionsförsäkringar? Samla löpande på dig underlag för dina pensionsinbetalningar och håll koll på vilka av dessa som är löneskattegrundande. Spara en kopia på underlagen till beräkningen av löneskatt vid bokslutsdagen.
 6. Koncernbolag? Stäm självklart av samtliga mellanhavanden löpande, men när bokslutsdagen närmar sig är det bra att ha extra koll på eventuella kundfordringar och leverantörsskulder som avser andra bolag i koncernen.
 7. Hur ser resultatet ut? Ligger du rätt i betalningarna av preliminärskatt till Skatteverket eller behöver de preliminära inbetalningarna justeras?
 8. ’När bokslutsdagen är kommen, beställ ett engagemangsbesked från banken som sammanfattar ditt bolags samtliga tillgångar och skulder på balansdagen.
  Finns det kontantkassa? Glöm inte att inventera den på balansdagen!

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev