Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/09/12

1 min

K2 – alternativregeln upphävs

Sverige har fått kritik från EU-kommissionen om tillämpning av den så kallade alternativregeln vid redovisning av intäkter från uppdrag på löpande räkning. EU-kommissionen har ifrågasatt om alternativregeln är förenlig med EU-rätten. Bokföringsnämnden har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.

Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.

Efter att Bokföringsnämnden upphävt möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln ska huvudregeln tillämpas. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Skattemässigt kommer det fortfarande att vara möjligt att tillämpa alternativregeln.

Ändringar görs både i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och i BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev