Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/09/21

3 min

Vilket ansvar har styrelsen?

Sitter du i styrelsen i ett aktiebolag? Eller funderar du på att ta plats i styrelsen? Har du i så fall koll på vilket ansvar det innebär för dig?

Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Innan du tar på dig rollen som styrelseledamot är det viktigt att beakta vilket ansvar det innebär. Styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar för företagets förvaltning. Nedan listar vi ett par punkter som är viktiga att tänka på:

 • Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
 • Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, förvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.
 • Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra aktiebok över aktier och ägare. Aktieboken ska hållas uppdaterad och sparas i minst tio år efter bolagets upplösning.
 • Styrelsen är skyldig att upprätta årsredovisning och kalla till bolagsstämma som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.
 • Styrelseordföranden ska se till att det förs protokoll vid bolagsstämman och övriga styrelsemöten.
 • En styrelseledamot som genom oaktsamhet skadar bolaget eller som handlar i strid med lagen kan bli skadeståndsskyldig. Om styrelseledamoten beviljas ansvarsfrihet på bolagsstämman kan dock aktiebolaget i regel inte väcka skadeståndstalan.
 • Styrelsen ansvarar för att skatter blir betalda i tid. En styrelseledamot kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter om företrädarna för bolaget genom uppsåt eller grov oaktsamhet har struntat i att betala skatt.
 • En styrelsesuppleant kan däremot inte blir personligt betalningsansvarig. Det gäller endast för ordinarie styrelseledamöter.
 • Om du som styrelseledamot är medveten om att en annan person i styrelsen brister i sina åtaganden och därigenom skadar bolaget kan du bli betalningsansvarig om du låter bli att ingripa.
 • Personligt betalningsansvar kan också infalla bland annat om årsredovisningen inte skickas in till Bolagsverket i tid, om kontrollbalansbalansräkning inte upprättas eller om styrelseledamoten begått ett brott vid utövandet av sitt uppdrag.
 • Du kan inte i efterhand hävda att uppdraget endast har varit av formell karaktär eller att du inte förstått vad uppdraget har inneburit.

Ovanstående kan låta avskräckande, men låt inte det hindra dig från att ta på dig ett spännande styrelseuppdrag. Se bara till på att du har koll på vilka regler som gäller för styrelseledamöter!

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev