Börja skriv din sökterm

2016/10/05

2 min

Fem saker att tänka på inför konferensen eller kickoffen

Planerar du eller ditt företag att förlägga en studie- eller konferensresa till annan ort än ordinarie arbetsort? Då finns det vissa saker som du bör tänka på.

För att ett event eller en konferens ska vara skattemässigt avdragsgill och dina anställda slippa förmånsbeskattning måste vissa krav vara uppfyllda.

  1. Resan ska vara en studie- eller konferensresa. Resan ska dessutom vara till nytta för företagets verksamhet.
  2. Inslaget av nöjet under resan ska vara begränsat. Viss rekreation får naturligtvis förekomma, men om inslaget är alltför stort kan resan bli helt eller delvis skattepliktig.
  3. En tumregel från Skatteverket är att studie- eller konferenstiden bör uppgå till minst 6 timmar per dag.
  4. Se till att ha ett uppdaterat program för resan som visar resans utbildningssyfte. Av programmet ska framgå hur varje enskild konferensdag ser ut.
  5. Spara all dokumentation runt kickoffen/konferensen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Betala förmånsbil via brutto- eller nettoavdrag?

En bilförmån uppstår när en anställd i mer än ringa omfattning använder en bil som följer med anställningen. Bilförmåner är skattepliktiga och hanteras skattemässigt genom så kallade bruttolöne- eller nettolöneavdrag. Vad är skillnaden mellan dessa avdrag och när är det ena mer fördelaktigt än det andra?

2018/05/31

4 min

5 nyckeltal i handelsföretag

Med hjälp av nyckeltal kan du mäta och följa upp företagets status och utveckling. Du kan spåra trender, analysera förändringar och göra jämförelser med andra företag. I handelsföretag är effektivitetstal relaterade till omsättning viktiga.

För- och nackdelar med olika företagsformer

I en tidigare artikel beskrev vi för- och nackdelar med aktiebolag och enskild firma. Den här artikeln handlar om företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.

2017/08/31

5 min