Börja skriv din sökterm

2016/11/03

2 min

Skattereglerna förändras ständigt – håll dig uppdaterad

Har du koll på alla förändringar som rör små och medelstora företag? EY går igenom aktuella skattenyheter och praktiska tips inför årsskiftet på en ort nära dig.

Det är inte alltid lätt att som företagare och skattebetalare hålla reda på skattereglerna då de ändras hela tiden och i snabb takt. Under de kommande veckorna genomför EY skatteseminarier på drygt 40 orter runt om i landet, från Malmö i Söder till Luleå i Norr. Du får möjlighet att ta del av vad som sker inom personbeskattning, företagsbeskattning, redovisning och moms. EY går igenom nyheter för ägarledda bolag, information om 3:12-reglerna, budgetpropositionen samt aktuella utredningar och rättsfall.

Hitta ett seminarium nära dig och läs mer om innehållet här

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Budgetpropositionen 2016

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten.

2015/10/02

8 min

Byggnad eller inventarie – vad är vad?

Att klassificera anläggningstillgångar kan tyckas vara relativt okomplicerat. Det är lätt att tro att allt som finns i en fastighet ska klassificeras som byggnad. En felaktig klassificering kan dock få effekter på såväl bolagets resultat som på skatten som betalas. Därför är det viktigt att utreda om någon tillgång ska klassas som inventarie.

2016/11/01

3 min

Regeringen föreslår nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som bland annat innebär att företagens möjligheter till ränteavdrag begränsas och att bolagsskatten sänks. Om de nya reglerna träder i kraft kommer de att börja gälla från den 1 januari 2019.

2018/05/23

4 min