Börja skriv din sökterm

2016/11/10

5 min

Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

Valet var enkelt för de företag som definieras som större* − då skulle huvudregelverket K3 tillämpas. Men för alla företag som definieras som mindre* var valet desto svårare. Det fanns flera viktiga ställningstaganden att ta hänsyn till, bland annat:

Regelverk med begränsningar
Förenklingsregelverket K2 innehåller flera begränsningar. Det är till exempel inte tillåtet att:

Det är viktigt att utvärdera om dessa begränsningar är ett hinder för ditt företag eller om K2 är ”good enough”.

Vad gäller vid byte mellan K2 och K3?
Om du kommer fram till att det är dags att byta från K2 till K3 gäller följande:

Har företaget använt huvudregelverket K3 och önskar byta till förenklingsregelverket K2 är det viktigt att känna till följande:

Om företaget aldrig har tillämpat K2-regelverket tidigare kan företaget byta från K3 till K2 utan särskilda skäl.

Byte av redovisningsprincip
Ett byte mellan regelverken är ett byte av redovisningsprincip. Om företaget går från regelverket K3 till K2 ska upplysning om detta lämnas i not. Skälen till förändringen ska också anges. De eventuella konsekvenser som uppkommer vid bytet hanteras i respektive regelverk. Det kan bli aktuellt med justering av poster mot eget kapital och omräkning av jämförelseposter.

Sammanfattningsvis är svaret på frågan om det går att byta regelverk både ja och nej. Det finns inga hinder vid ändring från K2 till K3. Att byta från K3 till K2 är möjligt om det finns särskilda skäl eller om företaget aldrig tillämpat K2 tidigare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

*Definition av företagets storlek

Om ett företag uppfyller minst två av ovanstående villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är företaget större. Övriga företag räknas som mindre företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

K3 – Redo att bestigas

K3 är ett huvudregelverk för onoterade företag i Sverige som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen och ersätter tidigare normer i Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisningsrådets rekommendationer.

2012/07/04

4 min

EY-dagen 2018 – nyheter inom skatt och redovisning

EY-dagen arrangeras årligen och är ett seminarium för dig som vill få en bättre inblick i aktuella förändringar och nyheter inom skatt och redovisning.

2018/10/24

1 min

Hur ska sommarpresenten beskattas?

Många arbetsgivare vill uppmuntra sina anställda med en sommarpresent lagom till semestern. Men vilka regler gäller egentligen för gåvor till medarbetare? Och hur är det med gåvor till kunder?

2018/05/17

2 min