Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/11/17

6 min

Är julklappar och julbord avdragsgilla för företaget?

Julen närmar sig med stormsteg och många företag vill ge sina medarbetare en julklapp eller fira in julen med en julfest. Men hur mycket får en julgåva egentligen kosta? Är julbordet avdragsgillt? Vilka regler gäller för kunder?

Inkomstskatt

Se till att du har koll på reglerna för julgåvor och julbord så att inte du eller dina medarbetare råkar ut för oväntade skatteeffekter. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller.

Julgåvor till anställda
Julgåvor är skattefria för medarbetare om de kostar högst 450 kronor (inklusive moms). Om gåvans värde överstiger 450 kronor blir medarbetaren förmånsbeskattad på hela beloppet från första kronan.

Julgåvan får inte vara kontanter, men det är okej med ett presentkort som inte går att byta mot pengar.

Om du på begäran av din medarbetare skänker pengar till välgörenhet ska medarbetaren förmånsbeskattas. Detta likställs nämligen med en kontantgåva. Det gäller till exempel om medarbetaren får göra ett aktivt val mellan en julgåva eller en gåva till välgörenhet. Om du själv bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julgåvor till dina medarbetare uppstår ingen förmånsbeskattning. Välgörenhetsgåvor är dock inte avdragsgilla för arbetsgivaren!

Julbord till anställda
Julbord är en skattefri förmån för dina medarbetare. Arbetsgivaren får dra av kostnader för två personalfester per år. Du får dra av 90 kronor per person för mat och 180 kronor per person för kringarrangemang. Avdragsrätten gäller även om du bjuder in pensionerade medarbetare och medarbetarnas respektive.

Julbord och julgåvor till kunder
För julbord till kunder gäller samma regler som vid representation. Det innebär att representationen ska ske i nära anslutning till en affärsförhandling. Avdraget för mat är 90 kronor per person.

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Undantaget är enklare reklamgåvor med företagets logotyp. De är avdragsgilla så länge gåvan ges till ett stort antal kunder och inte är av personlig karaktär. En gåva i samband med en affärsförhandling är avdragsgill om gåvan är av enklare slag och kostar maximalt 180 kronor.

Moms

I momssammanhang gäller andra regler än för avdrag inkomstskattemässigt. Reglerna för momsavdrag skiljer sig åt beroende på om måltiden innehåller starköl, vin eller sprit.

Momsavdrag vid intern representation
För momsavdrag gäller andra gränsbelopp än de som gäller för avdrag inkomstskattemässigt. Vid intern representation får du göra avdrag för moms på ett belopp om 200 kronor per person om notan inte innehåller vin eller starksprit. Om notan bara innehåller mat kan du få avdrag för moms på 24 kronor per person.

Innehåller notan starköl ska momsen delas upp proportionerligt eller beräknas med en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 31 kronor per person.  En förutsättning är att debiterad moms är minst 31 kronor per person.

Innehåller restaurangnotan vin eller starksprit gäller 180 kronor per person som underlag för momsavdrag. Även då ska momsen räknas proportionerligt på den totala notan eller med en schablon. Enligt schablonen får du dra av 28 kronor per person under förutsättning att det totala momsbeloppet är minst 28 kronor per person.

Momsavdrag vid extern representation
Vid extern representation gäller 300 kronor per person som underlag för momsavdrag om notan inte innehåller starksprit eller vin. Det innebär att du får avdrag för moms på 36 kronor per person om notan bara innehåller mat.

Om notan innehåller starköl ska momsen delas upp proportionerligt eller så används ett schablonavdrag om 46 kronor per person.

För måltider som innehåller vin eller starksprit gäller samma underlag för momsavdrag som vid intern representation, det vill säga 180 kronor per person och proportionerlig beräkning av moms alternativt ett schablonavdrag på 28 kronor per person.

Precis som vid intern representation är förutsättningen för schablonavdrag att den debiterade momsen uppgår till minst samma belopp.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor. (Artikeln publicerad 2016)

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev