Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/11/29

4 min

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

Här har vi samlat några tips som rör skatteaspekter vid utlandsetableringar.

 1. Tänk igenom valet av företagsform för att undvika inlåsningseffekter. Aktiebolag eller handelsbolag? Filial eller dotterbolag? Sverige har förhållandevis flexibla regler när det gäller omstruktureringar, men det gäller inte alla länder. Frågor kring val av företagsform kan vara: Vilken skattesats gäller i det andra landet? Väntas vinst eller underskott? På vilket sätt kan man tillgodogöra sig överskott? Hur kan man skjuta till medel till verksamheten utomlands?
 2. Internprissättning fokuserar på interna transaktioner inom en koncern. Det omfattar till exempel försäljning av varor och tjänster, utnyttjande av rättigheter, lånetransaktioner eller leasing. Prissättningen påverkar nästan alla delar av en internationell verksamhet – FoU, finansiering, tillverkning, marknadsföring, distribution, försäljning och administration. Samtliga områden har stor ekonomisk betydelse för verksamhetens totala skattekostnad. Det är viktigt att ha en internprissättningsmodell som fungerar över tid, annars riskerar du upptaxering och skattetillägg.
 1. Se över verksamhetens varu- och tjänsteflöden. Säkerställ en korrekt tull- och momshantering för att undvika straff- och förseningsavgifter. I många företag är momsen en stor utgiftspost som påverkar företagets likviditet. Belastningen kan bli hög under vissa perioder och det gäller att hantera momsen så effektivt som möjligt, det vill säga att varken betala för mycket eller för lite.
 1. Skattefrågor som rör personal är ett komplext område. Det är vanligt att företag som etablerar sig utomlands skickar dit svensk personal. Tänk på att kontrollera formaliteter som uppehålls- och arbetstillstånd. Kontrollera även vilka regler som gäller för inkomstskatt, sociala avgifter och arbetsgivarens rapporteringsskyldigheter. Att göra fel kan få stora skattemässiga konsekvenser – både för företaget och den anställde.
 1. Många länder tar ut så kallad källskatt av svenska företag, bland annat på inkomster från utdelning, royalty och vissa tjänster. Källskatter kan reduceras direkt enligt dubbelbeskattningsavtal eller genom ansökan på plats i utlandet. Ta gärna professionell hjälp från någon som kan hjälpa dig med rapportering och redovisningsmässiga och skattetekniska frågor. Vissa frågeställningar kan lösas under resans gång, annat kan vara svårt att justera i efterhand. Ett generellt tips när det gäller hanteringen av skatter är därför att vara ute i god tid och planera så mycket som möjligt i förväg.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev