Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/12/06

2 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för generationsskiften

Den 3 november presenterade 3:12-utredningen ett förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag. Enligt utredningen ska ett generationsskifte under vissa förutsättningar behandlas på samma sätt som en försäljning till extern part.

Med dagens regelsystem kan ett fåmansbolag säljas inom familjen via ett så kallat karens- eller trädabolag. Det innebär att säljaren kan ta ut vinsten från försäljningen till 25 procents beskattning när karensbolaget legat i träda i fem år. Kravet är dock att den som köper fåmansbolaget inte får bedriva samma eller likartad verksamhet som den som säljer bolaget. I praktiken missgynnas därför generationsskiften mellan närstående skattemässigt. Ofta är det mer gynnsamt att sälja familjeföretaget till utomstående. En konsekvens av detta är att många planerade generationsskiften inte blir av.

Olik behandling av ägarskiften åtgärdas
3:12-utredningen menar att skillnaden mellan ägarskiften inom respektive utom kretsen av närstående bör åtgärdas. En särskild undantagsregel införs som medför att en försäljning till någon inom familjen behandlas på samma sätt som en försäljning till någon utomstående. En förutsättning är dock att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Starta processen i tid
Ett generellt tips när det gäller generationsskiften är att inleda processen i god tid – gärna minst 3–5 år innan skiftet ska ske. Det är ofta nyckeln till ett skattemässigt gynnat generationsskifte. En process som inleds i god tid bidrar också till att skiftet kan genomföras så smidigt som möjligt, både för den överlåtande och den övertagande generationen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev