Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/12/14

4 min

Decemberlönen extra viktig för fåmansföretagare

När året börjar gå mot sitt slut bör du som fåmansföretagare kontrollera om du har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda löneunderlagsregeln. I annat fall kan du ta ut extra lön före årsskiftet. På så sätt ökar du möjligheterna till lågbeskattad utdelning kommande år.

En delägares möjligheter till utdelning med 20 procents skatt från bolaget styrs av det så kallade gränsbeloppet. Ett sätt att höja ditt gränsbelopp för 2017 är att du under 2016 tar ut så pass mycket lön att du kan använda det så kallade löneunderlaget. Detta kräver att din kontanta lön under 2016 uppgår till minst

a) 355 800 kronor plus 5 procent av samtliga kontanta löner i
bolaget/koncernen, eller

b) 569 280 kronor.

Med löneunderlagsregeln kan en ensam ägare höja sitt gränsbelopp med 50 procent av företagets/koncernens totala löner. För många fåmansföretagare är det därför värt att ta ut en extra lön. Lönen ska betalas ut senast den 31 december 2016.

3:12-utredningen aktualiserar extra löneuttag
Det lagförslag som kom från 3:12-utredningen i november i år gör det särskilt aktuellt med ett extra löneuttag under 2016. Om 3:12-utredningens förslag till lagändringar blir verklighet kommer det nämligen generellt att krävas högre egna löneuttag från och med 2017. Dessutom blir höjningen av gränsbeloppet inte lika stor. Det kan alltså vara läge att passa på att tillgodoräkna sig löneunderlaget enligt de nuvarande reglerna.

Observera att löneunderlagsregeln kräver att delägaren äger minst fyra procent av andelarna i fåmansföretaget.

Beräkning
Av tabellen nedan framgår hur hög den egna lönen måste vara i förhållande till den totala lönesumman i koncernen. Om delägaren inte tar ut tillräckligt hög egen lön, kan löneuttagskravet ändå uppfyllas om en närstående tar ut tillräcklig lön. Av tabellen framgår också hur mycket gränsbeloppet höjs, det vill säga totalt lönebaserat utrymme, om löneuttagskravet uppfylls.

Total lönesumma 
2016

Krav på delägares löneuttag 2016

Totalt lönebaserat utrymme beskattningsår 2017

  1 000 000

405 800

   500 000

  3 000 000

505 800

1 500 000

  4 269 600

569 280

2 134 800

  6 000 000

569 280

3 000 000

10 000 000

569 280

5 000 000

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev