Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/12/22

3 min

Vad är formlösa värdeöverföringar och vilka regler gäller?

Många företagare har som mål att verksamheten ska vara så lönsam att de kan ta ut en förmånlig lön eller ännu hellre en bra utdelning. Det finns dock stränga regler kring värdeuttag från bolag.

För löneuttag finns i princip inga begränsningar, eftersom detta medför intäkter till staten i form av skatteintäkter och arbetsgivaravgifter. Andra typer av värdeöverföringar från bolaget till ägaren hanteras i aktiebolagslagens 17:e kapitel. Denna artikel beskriver inte regelverket för monetära uttag som vinstutdelning från ett bolag. I stället behandlas det som ibland benämns förtäckt utdelning eller formlösa utdelningar. Aktiebolagslagen benämner detta som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”.

Omfattas av aktiebolagslagens 17:e kapitel
Det som aktiebolagslagen avser är överföringar av värde ut ur bolaget. Normalt kan det vara försäljningar av tillgångar till underpris eller inköp av motsvarande till högre pris än marknadsvärdet. Denna typ av transaktioner minskar bolagets förmögenhet och faller således under reglerna i aktiebolagslagens 17:e kapitel. Det finns både en beloppsmässig regel och en så kallad försiktighetsregel. Dessa regler är till för att skydda bolagets borgenärer och är tillämpliga på formlösa värdeöverföringar. Reglerna ska också ett skydda minoritetsägare. Om alla aktieägare i bolaget är överens är det möjligt att genomföra värdeöverföringar utöver de som uttryckligen nämns i lagen.

Betraktas som dolda vinstöverföringar
I aktiebolagslagen finns inga krav på ett särskilt beslutsförfarande för formlösa värdeöverföringar, något som krävs för formbundna utdelningar. Det rekommenderas dock att bolaget protokollför beslutet och dokumenterar att borgenärs- och minoritetsskyddsreglerna i 17:e kapitlet är beaktade. Bolaget bör även dokumentera såväl bokfört värde som marknadsvärde på det som överförs.

Skattemässigt betraktas denna typ av transaktioner som så kallade dolda vinstöverföringar och marknadsvärdet tjänstebeskattas hos företagsledare i fåmansföretag. För icke verksamma företagsledare beskattas transaktionen som utdelning.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev