Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/01/09

3 min

Kontrollinventering av varulager – varför då?

Tar ditt företag upp och redovisar varulager som en del av företagets balansräkning? Då är chansen stor att en revisor har varit på besök för en så kallad kontrollinventering. Men vad är orsaken till revisorns besök och vad är egentligen syftet med denna granskningsåtgärd?

De främsta orsakerna till varför du som företagare ska inventera ditt lager är följande:

  1. Att ha koll på varulagret och dess artiklar är a och o i framgångsrika verksamheter. Har du koll på företagets lagerartiklar behöver du inte missa potentiella affärer eller skapa onödiga och tråkiga diskussioner med kunder.
  2. Det är ett lagkrav att minst en gång per år inventera hela lagret. Detta styrs av skattelagstiftningen, närmare bestämt Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen.

Rättvisande bild av bolagets ställning
För att förstå syftet med kontrollinventeringen behöver vi gå tillbaka till det av lagstiftaren definierade syftet med att ha en revisor, nämligen att: ”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.”

Detta omfattar bland annat ett uttalande av revisorn om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och årets finansiella resultat. Revisorn måste följa ISA-regelverket, i detta fall ISA 500 och ISA 501. Enligt regelverket ska revisorn närvara vid lagerinventeringen om varulagret kan ses som väsentligt för bolagets finansiella rapporter.

Kontroll på plats
Om bedömningen är att lagret utgör en väsentlig del av bolagets balansräkning åker revisorn fysiskt ut och kontrollinventerar bolagets lagerartiklar. Syftet är dels att säkerställa att artiklarna faktiskt finns och stämmer överens med lagersystemet, dels att få en överblick över artiklarnas skick och bolagets rutiner kring själva lagerhanteringen. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man räknar artiklarna, men det förekommer även att man mäter eller väger artiklarna.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev