Börja skriv din sökterm

2017/01/18

2 min

Höjda basbelopp för 2017

Nytt år innebär nya basbelopp och index. Dessa påverkar bland annat beräkningen av diverse ersättningar.

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet påverkar bland annat garantipension, föräldraförsäkring och inkomsttaket för sjukpenning. Det utgör även underlag vid beräkning av till exempel bilförmånsvärde, skattefritt traktamente och arbetsgivares avdragsutrymme för pensionskostnader. Dessutom påverkar prisbasbeloppet beräkningen av grundavdrag och gränsen för vem som behöver lämna deklaration. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med 2016 (44 300 kronor).

Inkomstbasbeloppet
Inkomstbasbeloppet för 2017 är fastställt till 61 500 kronor. Förändringen påverkar taket för vad som är pensionsgrundande lön. För 2017 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 41 331 kronor per månad. Det innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över taket.

Det förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet för 2017 är fastställt till 45 700 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade tilläggspensionspoäng för den som får pension enligt de äldre ATP-reglerna.

Inkomstindex
Inkomstindex för 2017 är fastställt till 168,16. Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna. Inkomst- och tilläggspensionerna för 2017 ökar med 3,7 procent.

De nya nivåerna trädde i kraft den 1 januari 2017. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Företagsrekonstruktion – vad är det?

För konkurshotade företag finns det andra alternativ än att ansöka om konkurs. En företagsrekonstruktion är en andra chans för företag som har en bra affärsidé, men som av någon anledning har hamnat i en negativ ekonomisk spiral.

3 min

Inför bokslutet – vad behöver du tänka på?

Det har blivit dags att stänga böckerna för 2016 och förmodligen har du redan öppnat det nya året. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av i ditt bokslutsarbete.

2017/01/25

4 min

Välkommen till EY i Almedalen 2016

”Har du förmågan att ställa de rätta frågorna, är du mer än halvvägs mot att hitta svaret” är ett citat som vi på EY tagit fasta på inför årets Almedalsvecka. Tillsammans med våra paneler ska vi göra ett försök att hitta lösningar på några samhällskritiska problem.

2016/06/16

1 min