Börja skriv din sökterm

2017/01/18

2 min

Höjda basbelopp för 2017

Nytt år innebär nya basbelopp och index. Dessa påverkar bland annat beräkningen av diverse ersättningar.

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet påverkar bland annat garantipension, föräldraförsäkring och inkomsttaket för sjukpenning. Det utgör även underlag vid beräkning av till exempel bilförmånsvärde, skattefritt traktamente och arbetsgivares avdragsutrymme för pensionskostnader. Dessutom påverkar prisbasbeloppet beräkningen av grundavdrag och gränsen för vem som behöver lämna deklaration. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med 2016 (44 300 kronor).

Inkomstbasbeloppet
Inkomstbasbeloppet för 2017 är fastställt till 61 500 kronor. Förändringen påverkar taket för vad som är pensionsgrundande lön. För 2017 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 41 331 kronor per månad. Det innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över taket.

Det förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet för 2017 är fastställt till 45 700 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade tilläggspensionspoäng för den som får pension enligt de äldre ATP-reglerna.

Inkomstindex
Inkomstindex för 2017 är fastställt till 168,16. Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna. Inkomst- och tilläggspensionerna för 2017 ökar med 3,7 procent.

De nya nivåerna trädde i kraft den 1 januari 2017. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Är du styrelseledamot i ett företag?

En styrelseledamot spelar en viktig roll när det gäller att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation som styrelsen företräder. Med denna roll följer ett tungt ansvar som styrs av olika lagar. I denna artikel går vi igenom vad rollen som styrelseledamot innebär och vilket ansvar en styrelseledamot har.

2018/04/26

5 min

Från enskild firma till aktiebolag – så gör du

De flesta startar sin rörelse i enskild firma. Det är en företagsform som ställer stora krav på planering av egna uttag och skatt. Ett aktiebolag är många gånger den mest fördelaktiga företagsformen Ska du fortsätta att driva verksamheten som en enskild firma eller ska du ombilda till aktiebolag?

4 min

Därför ska du se till att det finns ett aktieägaravtal

Aktieägaravtalet fyller en mycket viktig funktion i privata aktiebolag. Genom aktieägaravtal kan ägarna reglera centrala frågor som rör det gemensamma bolaget, till exempel hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas och hur aktierna ska värderas.

3 min