Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/01/18

2 min

Höjda basbelopp för 2017

Nytt år innebär nya basbelopp och index. Dessa påverkar bland annat beräkningen av diverse ersättningar.

Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet påverkar bland annat garantipension, föräldraförsäkring och inkomsttaket för sjukpenning. Det utgör även underlag vid beräkning av till exempel bilförmånsvärde, skattefritt traktamente och arbetsgivares avdragsutrymme för pensionskostnader. Dessutom påverkar prisbasbeloppet beräkningen av grundavdrag och gränsen för vem som behöver lämna deklaration. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med 2016 (44 300 kronor).

Inkomstbasbeloppet
Inkomstbasbeloppet för 2017 är fastställt till 61 500 kronor. Förändringen påverkar taket för vad som är pensionsgrundande lön. För 2017 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 41 331 kronor per månad. Det innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över taket.

Det förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet för 2017 är fastställt till 45 700 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade tilläggspensionspoäng för den som får pension enligt de äldre ATP-reglerna.

Inkomstindex
Inkomstindex för 2017 är fastställt till 168,16. Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna. Inkomst- och tilläggspensionerna för 2017 ökar med 3,7 procent.

De nya nivåerna trädde i kraft den 1 januari 2017. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev