Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/02/06

5 min

Vad är rätt lönenivå för dig – och företaget?

Du driver kanske ett nystartat företag eller ett företag som emellanåt har ett pressat ekonomiskt läge. Eller så tillhör du den kategori som vill ta ut så lite lön som möjligt för att företaget ska bära sig. Kan du välja att ta ut vilken lön du vill? Och vad är rätt lön för just dig och ditt företag?

Precis som inom många andra områden är svaret: Det beror på. Några frågor du bör fundera på är: Orkar företaget bära kostnaden? Är verksamheten nystartad? Hur ser din familjesituation ut? Vilken ålder är du i och hur ser dina prioriteringar ut? I samband med lönesättning bör du även tänka på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och din pensionsgrundande inkomst (PGI).

Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning är tre former av ersättningar som baseras på din sjukpenninggrundande inkomst. Din pensionsgrundande inkomst används för att beräkna hur mycket pension du får inom den allmänna pensionen.

Riktmärken för löneuttag
Om företaget orkar bära kostnaden kan du ha följande riktmärken (från lägre till högre belopp):

 • Den sjukpenninggrundande inkomsten kan vara högst 7,5 prisbasbelopp, vilket år 2017 innebär 336 000 kronor, eller 28 000 kronor per månad. Det är också nivån för att få den högsta tillfälliga föräldrapenningen vid vård av barn. Om möjligt bör du aldrig ta ut en lön som understiger detta.
 • Inkomst för maximal föräldrapenning: 448 000 kronor (37 333 kronor per månad). Om du har möjlighet att öka lönen är nästa nivå föräldrapenningen. Med en högre inkomst kan du alltså få mer i föräldrapenning än du kan få i sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Detta kan vara viktigt om du har små barn.
 • Första brytpunkten för statlig skatt (20 procent): 452 100 kronor (37 675 kronor per månad). För personer som har fyllt 65 vid årets ingång är brytpunkten 478 100 kronor.
 • Inkomsttak för pensionsgrundande inkomst: 496 305 kronor (41 359 kronor per månad). PGI beräknas inte på inkomster som överstiger inkomsttaket (7,5 inkomstbasbelopp). Eftersom PGI ska beräknas på din inkomst efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften innebär det i praktiken att inkomsttaket blir 8,07 inkomstbasbelopp.
 • Andra brytpunkten för statlig skatt (25 procent): 651 700 kronor (54 308 kronor per månad). För personer som har fyllt 65 vid årets ingång är brytpunkten 670 600 kronor.

Alla inkomster är inte sjukpenninggrundande
Tänk på att vilka inkomster som är pensions- respektive sjukpenninggrundande skiljer sig åt.

Den pensionsgrundande inkomsten påverkas inte av hur du får din lön. Den beräknas på alla inkomster från arbete – oavsett om inkomsten kommer från anställning eller eget företagande. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas även på inkomster från arbete efter 65 års ålder, dock längst till och med 80 års ålder.

Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på din totala lön före skatt. Vissa inkomster, till exempel skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar, får dock inte räknas med.

Löneunderlagsregeln
Utöver ovanstående riktmärken bör du som fåmansföretagare kontrollera att du tar ut tillräckligt med lön för att få använda löneunderlagsregeln. På så sätt ökar du dina möjligheter till lågbeskattad utdelning kommande år.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Källor: Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev