Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/02/13

3 min

Vad behöver du vara vaksam på om företaget är i en svacka?

Som ägare till ett företag är det lätt att fastna i de dagliga arbetet med att sköta inköp, sälja varor eller utföra tjänster till kunder. Det är dock lika viktigt att höja blicken och följa företaget på en övergripande nivå. På så sätt kan du följa verksamhetens resultat och reagera på förändringar – både positiva och negativa.

Två nyckeltal som du löpande bör följa är bruttovinst och likviditet. Genom att regelbundet följa upp dessa nyckeltal kan du snabbt reagera på avvikelser och vidta åtgärder.

Viktiga varningssignaler
Bruttovinst är skillnaden mellan en produkts eller tjänsts intäkter och dess direkta kostnader, till exempel kostnader för att köpa in produkten eller dess delkomponenter. Bruttovinsten ska täcka verksamhetens indirekta kostnader för bland annat lokaler, utrustning och löner. En vikande bruttovinst är tecken på att bolaget är på väg ned i en svacka. Om verksamheten inte kan täcka en lika stor del av de indirekta kostnaderna via sin försäljning, minskar resultatet för verksamheten som helhet. Bruttovinsten kan styras genom att justera försäljningspris och genom att aktivt övervaka och kontrollera kostnaderna. Du kan till exempel jämföra vad en produkt kostar hos flera olika leverantörer.

Likviditeten är bolagets betalningsförmåga. En hög likviditet innebär att bolaget har en stor andel kontanter eller bankmedel för att betala sina skulder. Det är viktigt att övervaka verksamhetens likviditet. Dålig likviditet ger snabbt negativa följder som till exempel att bolaget behöver ta lån för att driva sin verksamhet vidare. Ett tecken på dålig likviditet är den tid det tar för företaget att få betalt för sina kundfordringar, det vill säga antalet dagar från fakturering till inbetalning på bank. Du kan styra likviditeten genom att ha löpande kontakt med dina kunder och snabbt reagera om de inte betalar i tid.

När behövs kontrollbalansräkning?
Det ställs högre krav på att du följer upp verksamheten om företaget är inne i en svacka. Om verksamheten går så dåligt att det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen ska granskas av bolagets revisor (om en sådan finns vald). Bolaget har sex–åtta veckor på sig att upprätta en kontrollbalansräkning som fastställs på bolagsstämma. Tiden räknas från det att kapitalet misstänks understiga hälften av aktiekapitalet.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Det här var del ett av fyra i en artikelserie om vad som är viktigt att göra när företagets resultat viker, vad som händer när företag närmar sig konkurs, vilka regler som träder i kraft och vad man kan göra för att lindra skadan av en konkurs eller till och med vända verksamheten till att bli vinstdrivande igen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev