Drivkraft

Ange ditt sökord

Företaget närmar sig konkurs – kan du rädda företaget?

Livet som företagare innehåller både toppar och dalar. Det finns många anledningar till att företag hamnar i svackor: konjunktursvängningar, branschförändringar, teknikförändringar eller nya konkurrenter som snabbt tar marknadsandelar. Vad kan du göra om det händer ditt företag?

För att kunna reagera i tid och ta dig ur svackorna behöver du löpande övervaka utvecklingen i branschen och hos konkurrenterna. Det är även viktigt att du kontinuerligt följer upp din egen verksamhet. Här är några tips på hur du kan göra det:

 1. Välj dina kunder med eftertanke och omsorg. Att få nya kunder är alltid en sporre, men gör en noggrann undersökning och kontrollera kunderna som du tänker arbeta med. Hur seriösa och betalningsdugliga är de?
 2. Ta kontroll över din likviditet/kassaflöde. Ett positivt kassaflöde innebär att dina inbetalningar är större än dina utbetalningar. Med ett positivt kassaflöde kan du vara säker på att bolagets skulder kan betalas innan de förfaller. Så hur säkrar du ett positivt kassaflöde? Kontrollera om det finns några kostnader som du kan minska. Finns det kostnader som inte direkt bidrar till verksamheten? Kan du förhandla dig till längre kredittider eller bättre priser hos leverantörer? Behöver du kanske till och med se över personalstyrkan då du inte kan förse alla med jobb?
 3. Effektiv kapitalbindning. Förutom att se över kostnaderna är det viktigt att veta hur kapitalet används i verksamheten. Om bolaget har ett lager, vilka produkter köper man in? Hur snabbt omsätts de? Att binda kapital i produkter som endast ligger i lager minskar likviditeten. Det kan ge negativa effekter på resultatet längre fram. Om bolaget har en maskinkrävande produktion – har du investerat i en maskin som har den tillverkningskapacitet som bolaget behöver? Underhålls maskinen på korrekt sätt?
 4. Se framåt. Glöm inte bort att blicka framåt och sikta mot ett mål. Dykande nyckeltal eller likviditetsproblem betyder inte att bolaget behöver avstå från att göra nya affärer. Snarare tvärtom. Försök hitta nya affärer som kan vända svackan.
 5. Sök hjälp i tid. Ett företag som står på konkursens brant är svårare att vända än ett som är på väg ned i svackan. Kanske kan det hjälpa att välja in en extern styrelseledamot som kan granska verksamheten med fräscha ögon och ge lite nya perspektiv? Kan företagsrekonstruktion eller underhandsackord vara ett alternativ?

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Det här var del två av fyra i en artikelserie om vad som är viktigt att göra när företagets resultat viker, vad som händer när företag närmar sig konkurs, vilka regler som träder i kraft och vad man kan göra för att lindra skadan av en konkurs eller till och med vända verksamheten till att bli vinstdrivande igen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev