Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/02

4 min

Är förmånen avdragsgill eller inte?

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda olika förmåner. Frågan är vilka förmåner som är avdragsgilla och vilka som inte är det?

Som huvudregel är arbetsgivarens kostnader för anställdas förmåner skattemässigt avdragsgilla. Om förmånen är skattefri för den anställde har du även avdragsrätt för moms. Detta innebär förenklat att skattefria förmåner får bokföras som en avdragsgill kostnad med avdragsrätt för moms. För skattepliktiga förmåner gäller i stället att hela beloppet inklusive moms, ska bokföras som en avdragsgill kostnad. Anledningen är att kostnader för skattepliktiga förmåner anses vara kostnader av privat karaktär. För sådana kostnader har bolag aldrig avdragsrätt för ingående moms.  

Några vanliga förmåner är:

Sjukvård
Fri privat sjukvård är inte en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren. Däremot får du dra av kostnader för fri offentlig sjukvård. Kostnader för gruppsjukförsäkringar och grupplivförsäkringar får också dras av, medan kostnader för privata försäkringar inte är avdragsgilla.

Jubileumsgåvor
Kostnader för jubileumsgåvor är avdragsgilla i samband med företagets 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum. Så länge gåvans värde understiger 1 350 kronor inklusive moms, är även momsen avdragsgill. Om kostnaden för gåvan överstiger 1 350 kronor förlorar du avdragsrätten för moms, men du får fortfarande göra ett skattemässigt avdrag för hela kostnaden.

Samma regler gäller för julgåvor och minnesgåvor, men då med gränsbeloppen 450 kronor respektive 15 000 kronor. Överstiger man dessa belopp får momsen inte dras av. Du får dock fortfarande dra av hela kostnaden inklusive moms som en lönekostnad i bolaget under förutsättning att den anställda förmånsbeskattas.

Personalvårdsförmåner
De vanligaste förmånerna är så kallade personalvårdsförmåner. Syftet med dessa förmåner är främst att öka trivseln på företaget. För att räknas som en personalvårdsförmån ska förmånen:

 • vara av enklare värde/enklare slag
 • rikta sig till hela personalen
 • inte gå att byta mot kontanter
 • inte vara ersättning för utfört arbete.

Om dessa kriterier uppfylls är kostnaden skattemässigt avdragsgill. Bolaget har dessutom avdragsrätt för momsen och förmånen är skattefri för den anställde. Exempel på personalvårdsförmåner är gymkort, massage eller personalfika (ej måltider). Träningskläder anses som en personalvårdsförmån om de är försedda med företagets logotyp.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev