Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/08

3 min

Företagsrekonstruktion – vad är det?

För konkurshotade företag finns det andra alternativ än att ansöka om konkurs. En företagsrekonstruktion är en andra chans för företag som har en bra affärsidé, men som av någon anledning har hamnat i en negativ ekonomisk spiral.

För att ditt företag ska kunna genomgå en företagsrekonstruktion krävs dels ett visst kassaflöde så att rekonstruktören kan få betalt ur bolaget, dels att dina borgenärer tror på att ditt företag kan leva vidare.

En företagsrekonstruktion innebär att tingsrätten tillsätter en rekonstruktör. Rekonstruktörens uppgift är att gå igenom bolagets verksamhet och ekonomi för att fastställa om bolaget kan bli lönsamt i framtiden. En rekonstruktion pågår vanligtvis i tre månader, men kan förlängas om tingsrätten godkänner det.

Nedskrivning av skulder
När en företagsrekonstruktion inleds ställs betalningar in, så kallad betalningsinställelse. Syftet är att ge rekonstruktören tid att förhandla ett offentliga ackord med företagets borgenärer. Ackordet innebär att ett bolag kan få sina skulder nedskrivna till ett återstående belopp om max 25 procent av utestående skuld när ackordsförhandling påbörjas. Varför ska då en borgenär gå med på ett ackord? Svaret är att ett ackord ofta ger mer betalt än om företaget går i konkurs. Genom borgenärernas nedskrivning kan verksamheten drivas vidare, förhoppningsvis med bättre resultat än tidigare.  

Fördelen med en företagsrekonstruktion är att du som företagare får kvalificerad extern hjälp med att se var du tjänar dina pengar och inte. Det kan vara svårt att på egen hand se var verksamheten glänser eller blöder. Om rekonstruktionen inte lyckas försätts bolaget i konkurs.

Hur påverkas företagets intressenter av en företagsrekonstruktion?
Som ägare påverkas du av företagsrekonstruktionen, eftersom bolagets tillgångar fryses (betalningsinställelse) under rekonstruktionen. Du inte kan ta några beslut eller genomföra affärer under rekonstruktionen, eftersom detta sköts av rekonstruktören.

Dina medarbetare behöver inte påverkas av en pågående rekonstruktion. Troligtvis kommer dock verksamheten förändras i och med rekonstruktionen, vilket även kan påverka personalstyrkan. Om företaget inte kan betala lön till personalen kan den statliga lönegarantin komma att användas.

Borgenärerna påverkas genom att gäldenären, det vill säga bolaget, inte får betala sina skulder. Betalning kommer alltså utebli under rekonstruktionsperioden.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Det här var del tre av fyra i en artikelserie om vad som är viktigt att göra när företagets resultat viker, vad som händer när företag närmar sig konkurs, vilka regler som träder i kraft och vad man kan göra för att lindra skadan av en konkurs eller till och med vända verksamheten till att bli vinstdrivande igen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev