Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/15

3 min

Hur ska Swish-betalningar bokföras?

Swish lanserades i december 2012 och sedan dess har tjänsten vuxit explosionsartat. Swish-betalningar är numera ett vanligt betalningsverktyg inom många branscher. Frågan som då uppstår för en ekonom är hur dessa betalningar ska hanteras bokföringsmässigt?

En Swish-betalning genomförs enkelt via mobiltelefonen. Den som betalar godkänner betalningen via BankID och mottagaren får en bekräftelse på genomförd betalning på sin mobiltelefon. Detta är dock bara en betalningsbekräftelse och inte ett kvitto på transaktionen. Skatteverkets kontroller har visat att fusk med att inte registrera Swish-transaktioner i bokföringen är relativt utbrett. Så hur ska man då göra för att det ska bli rätt?

Den betalningsbekräftelse som syns efter genomförd betalning är alltså inte ett kvitto. Betalningsbekräftelsen är därmed inte tillräcklig som bokföringsunderlag till affärshändelsen. Enligt bokföringslagen ska varje affärshändelse innehålla en verifikation. Verifikationen ska ange när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Verifikationen ska även ha ett verifikationsnummer.

När ska bokföring ske?
Transaktioner som avser kontanta betalningar ska bokföras senast dagen efter. För kortbetalningar är tidsramen inte lika snäv. Swish-transaktioner är en form av elektronisk betalning och ska inte jämställas med kontanta betalningar. Det innebär att Swish-transaktioner inte behöver bokföras lika omgående.

Ett relativt vedertaget sätt att bokföra Swish-transaktioner är att använda dagsavslutet från kassaregistret som underlag och klumpa ihop en dags Swish-transaktioner i en verifikation. Detta underlättar framför allt för verksamheter med många småbelopp dagligen.

Enligt Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister ska betalningsmedlet tydligt framgå på kvittot. Därför är det viktigt att kassaregistret innehåller en knapp för Swish-betalning som komplement till knapparna för kontant respektive kortbetalning.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev