Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/22

2 min

Inskränkt avdragsrätt för arbetsgivare vid intern representation

Enligt de nya skattereglerna för representationskostnader får arbetsgivare endast dra av kostnader för förtäring om det gäller förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Även om avdragsrätten för förtäring är inskränkt så beskattas inte de anställda. De nya reglerna trädde i kraft vid årsskiftet.

Vad händer om det inte är representation?
Om det inte är representation ska anställda beskattas för den förmån som de har fått. Arbetsgivaren får dra av kostnaden som en personalkostnad. Dessutom ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde. För värdet av kostförmåner har Skatteverket fastställt schablonvärden. Det är på dessa schablonvärden − inte den faktiska kostnaden − som arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift.

Vad är intern representation?
Det är alltså viktigt att fastställa om det är fråga är om representation eller inte. Intern representation riktar sig mot personer inom företaget, men begreppet är inte nöjaktigt definierat i skattelagstiftningen. Dessutom skiljer sig begreppet åt beroende på om det gäller förmånsbeskattning av den anställde eller avdragsrätt för arbetsgivaren. Vad som är representation vid förmånsbeskattningen behöver inte vara representation vid bedömningen av arbetsgivarens avdragsrätt.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren bär ansvaret för om en händelse ska ses som intern representation. Därför ska det finnas dokumentation hos arbetsgivaren som gör det möjligt att i efterhand bedöma om händelsen är intern representation eller inte.

Exempel
Arbetsgivaren samlar personalen till en planeringskonferens och bjuder i samband med konferensen på middag. Vid förmånsbeskattningen anses konferensen som intern representation varför de anställda inte ska förmånsbeskattas för middagen. Men vid bedömningen av arbetsgivarens avdragsrätt anses konferensen inte som intern representation. Det innebär att arbetsgivaren får dra av hela kostnaden för middagen, eftersom den inskränkta avdragsrätten för förtäring inte gäller. . 

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev