Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/23

7 min

3:12-förslaget – lättnader och skärpningar

Förra hösten kom ett förslag till nya skatteregler för entreprenörer (den så kallade 3:12-utredningen). Efter skarp kritik från näringslivet har regeringen arbetat om förslaget. Jämfört med det ursprungliga förslaget innebär det några lättnader, och desto fler skärpningar.

Det nya förslaget har skickats ut på en ny remissrunda, vilket innebär att man har tagit ett kliv framåt i lagstiftningsprocessen. Ambitionen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Utredningens förslag om att underlätta vid generationsskiften inom familjen har fått gå vidare i oförändrad form. Nedan följer några av de viktigaste punkterna i förslaget i övrigt.

Schablonregeln försämras inte
Dagens nivå för den så kallade schablonregeln (förenklingsregeln) bibehålls. Det innebär att en delägare även fortsättningsvis får beräkna ett nytt kapitalbeskattat utrymme (gränsbelopp) på 2,75 inkomstbasbelopp (169 125 kronor) för ett företag. Däremot går regeringen vidare med förslaget om att en delägare som använder schablonregeln för ett företag, inte får beräkna något nytt utdelningsutrymme för aktier i andra företag.

Löneuttagskravet höjs inte
Utredningen föreslog en betydande skärpning vad gäller hur stor egen lön en delägare måste ha, för att få beräkna så kallat lönebaserat utrymme. Regeringen föreslår nu att det nuvarande kravet kvarstår. Detta innebär en stor lättnad för många företag.

Beräkningen av lönebaserat utrymme förändras
I dag får en delägare som uppfyller löneuttagskravet beräkna ett lönebaserat utrymme som motsvarar 50 procent av lönerna i företaget (och eventuella dotterföretag). Det lönebaserade utrymmet ingår i det gränsbelopp som beskattas med 20 procent. Det ursprungliga 3:12-förslaget innehöll en markant försämring av hur stor del av lönerna som skulle få räknas med. Regeringen har modifierat detta något, för att minska lagändringens negativa effekt för mindre företag. Förslaget innebär dock en försämring jämfört med dagens beräkning, oavsett företagets storlek.

Den reviderade beräkningsmodellen innebär att företagets löner först delas upp mellan delägarna (i förhållande till ägarandel). Varje delägare får sedan beräkna lönebaserat utrymme på följande sätt

  • 15 procent av löneunderlaget upp till 6 inkomstbasbelopp (0 – 369 000 kronor)
  • 30 procent av löneunderlaget mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 – 3 690 000 kronor)
  • 40 procent av löneunderlaget över 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kronor – )

Liksom utredningen föreslår regeringen att även delägare vars ägarandel understiger 4 procent ska få beräkna ett lönebaserat utrymme, vilket inte är möjligt enligt dagens regler. Däremot har regeringen justerat förslaget för dessa minoritetsägare, så att löneutrymmet inte ska få överstiga 25 procent av delägarens lön.

Takbeloppsreglerna slås ihop och skärps
Det finns ett tak för hur stora kapitalvinster och utdelningar en fåmansföretagare måste ta upp som lön. För utdelningar ligger taket på 90 inkomstbasbelopp (5 535 000 kronor) under ett år och för kapitalvinster på 100 inkomstbasbelopp (6 150 000 kronor) under en femårsperiod.

Liksom i 3:12-utredningens ursprungliga förslag vill regeringen att taket för utdelning och kapitalvinst slås ihop till ett gemensamt takbelopp, och att detta ska gälla per kalenderår. Regeringen skärper också förslaget ytterligare genom en höjning av takbeloppet till 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kronor).

Skattesatsen höjs
Skattesatsen på delägarens gränsbelopp är i dag 20 procent. Om man kommer över taket för tjänstebeskattning (se ovan) är skatten 30 procent. Regeringen föreslår att skatten på gränsbeloppet höjs till 25 procent. Samtidigt låter man skatten på inkomster över taket för tjänstebeskattning ligga kvar på 30 procent (där utredningen ville sänka skatten till 25 procent).

Kontakta gärna ditt närmaste EY-kontor för att diskutera hur du ska agera och förhålla dig till de eventuella förändringarna av 3:12-reglerna.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev