Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/23

4 min

3:12-utredningen – regeringen presenterar ändringar av utredningens förslag

I den utredning som publicerades i november 2016* föreslogs en rad ändringar av de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu lämnat sin syn på vilka ändringar man finner lämpliga och har i ett antal fall ändrat utredningens förslag.

Den ursprungliga utredningen föreslog exempelvis ändringar vad gäller följande.

 • Minskning av schablonbeloppet från 2,75 inkomstbasbelopp till 1,75 inkomstbasbelopp.
 • Höjning av löneuttagskravet (vilket behöver vara uppfyllt för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme).
 • Höjd skattesats för utdelning/kapitalvinst inom det lågbeskattade utrymmet från 20 procent till 25 procent.
 • Ny beräkning av det lönebaserade utrymmet där man som utgångspunkt gör en individuell beräkning för varje delägare utifrån en ”trapp-beräkning”.

Regeringens justeringar av föreslagna ändringar
Den 22 mars skickade Finansdepartementet ett förslag på remiss med justeringar av de föreslagna ändringarna. På Di-debatt förklarade finansmister Magdalena Andersson och vice finansminister Per Bolund i huvuddrag vilka justeringar regeringen har gjort i jämförelse med utredningen. Regeringen förklarar sina justeringar främst med att det förslag som utredningen tagit fram skulle vara ett hårt slag mot de allra minsta företagens förutsättningar.

Följande är exempel på justeringar av utredningen som regeringens förslag innehåller.  

 • Minskningen av schablonbeloppet slopas. Således kvarstår 2,75 inkomstbasbelopp.
 • Höjningen av löneuttagskravet slopas.
 • Utredningens förslag gällande beräkningen av det lönebaserade utrymmet justeras.

Än har vi inte hört det sista i frågan
Det går i nuläget inte att fastslå om eller vilka ändringar som i slutändan kommer att införas eller hur dessa kommer att se ut. Vad vi dock kan utläsa är att regeringen inte ämnar förespråka en lika åtstramande linje som förslagen i den ursprungliga utredningen.

Här kan du läsa om de skärpningar och lättnader som förslaget innebär. 

Kontakta gärna ditt närmaste EY-kontor för att diskutera hur du ska agera och förhålla dig till de eventuella förändringarna av 3:12-reglerna.

*Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev