Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/03/31

5 min

Ändrad skatt på fastigheter

I mars presenterades ett förslag till nya skatteregler i olika fastighetsfrågor. En av huvuddelarna i förslaget är att det i princip inte ska vara möjligt att sälja fastigheter skattefritt genom att de ”paketeras” i aktiebolag.

Syftet är att man vill att beskattningen vid en ”paketerad” fastighetstransaktion ska motsvara den som gäller vid en direkt fastighetsförsäljning. På så sätt vill man öka skattebelastningen markant för fastighetsbranschen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget innehåller en del moment där det kan bli osäkert hur gränserna ska dras. Det lär dock dröja innan vi vet om lagändringarna kommer att genomföras. Utredaren har själv konstaterat att förslaget riskerar att medföra lägre fastighetspriser, minskat byggande och högre hyror.

Förslaget innehåller bland annat följande förändringar.

Avskattning vid aktieöverlåtelser
Vid försäljning av ett fastighetsbolag (ett bolag där tillgångarna till huvudsaklig del består av fastigheter) föreslås att fastighetsbolaget måste ”skatta av” sitt fastighetsinnehav. Det innebär att fastighetsbolaget beskattas som om det hade sålt sina fastigheter (för marknadsmässigt pris).

Enligt förslaget ska det finnas undantag från sådan avskattning, till exempel om fastighetsbolaget är börsnoterat eller om transaktionen är koncernintern. Avskattning ska inte heller ske om överlåtelsen sker för att sälja en verksamhet, där de huvudsakliga inkomsterna och utgifterna inte hör till fastigheter.

Eftersom stämpelskatt ska betalas vid fastighetsförsäljningar – men inte vid aktieförsäljningar – föreslår utredningen en särskild regel för att göra de båda transaktionstyperna mer neutrala.

Ändrad stämpelskatt
Stämpelskatten för juridiska personer föreslås sänkas, från dagens 4,25 procent till 2 procent. Vidare föreslås att stämpelskatten avskaffas när fastigheter överlåts mellan koncernbolag. Däremot vill man införa stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder, till exempel avstyckning, ombildning och fastighetsreglering.

Ökade möjligheter för kvittning
I dag får kapitalförluster på fastigheter bara dras av mot kapitalvinster på fastigheter. Denna begränsning föreslås slopas, så att kapitalförluster på fastigheter ska kunna kvittas mot alla typer av skattepliktiga inkomster i ett bolag.

Lagerfastigheter
I dag finns särskilda skatteregler som innebär att fastigheter i vissa fall ska klassificeras som lager. Detta gäller till exempel företag som bedriver byggnadsrörelse. Reglerna föreslås slopas, vilket innebär att alla fastigheter inom bolagssektorn ska klassificeras som kapitaltillgångar. Liknande regler finns i dag även för privatpersoner och utredningen föreslår ingen förändring i den delen.

Kontakta gärna ditt närmaste EY-kontor för att diskutera hur du ska agera och förhålla dig till de eventuella förändringarna av skatt på fastigheter.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev