Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/04/07

4 min

Vad händer i en konkurs?

Om ett företag inte har kunnat betala sina skulder under en längre tid kan företaget försättas i konkurs. För att lindra effekterna för ägare, styrelse, personal och borgenärer är det viktigt att agera snabbt. Det viktigaste är att inte dröja för länge med att överväga alternativet konkurs, så att det finns tillgångar kvar i bolaget för att betala av skulderna.

Som företagare har du skapat relationer med leverantörer och övriga intressenter, till exempel banken. Men kom ihåg är att en borgenär inte får prioriteras före andra. Sådana utbetalningar kan hamna under återvinning, vilket innebär att borgenären kan behöva betala tillbaka detta belopp till konkursboet. I vissa fall kan det även innebära att ägare eller styrelseledamot behöver betala tillbaka beloppet privat, så kallat personligt betalningsansvar.

Ansökan till tingsrätten
En borgenär som inte fått betalt eller bolaget själv – vd, styrelse eller ägare – kan lämna in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Tingsrätten försätter bolaget i konkurs och tillsätter en konkursförvaltare. Förvaltarens uppgift är att upprätta en förteckning över företagets egendom (bouppteckning). Därefter ska förvaltaren sälja tillgångar och betala av de skulder som bolaget hade när det försattes i konkurs.

Hur påverkas företagets intressenter av en konkurs?
Eftersom ägarens privata ekonomi är skild från ett aktiebolags ekonomi blir du inte personligt betalningsansvarig vid en konkurs. Undantaget är vissa tillfällen som nämnts ovan. Du kan dock ha en personlig borgen eller säkerheter som är kopplade till dina egna tillgångar, exempelvis ditt hus. Det gör att du kan få ekonomiskt ansvar i konkursen. Det personliga ansvaret är till stor del kopplat till att du upprättade en kontrollbalansräkning i rätt tid. Om inte riskerar du personligt betalningsansvar.

Det är vanligt att konkursboet inte kan betala personalens löner. Då kan personal få betalt ur den statliga lönegarantin.

Bolagets borgenärer är de första som ska få betalt i en konkurs. Om konkursboet inte kan täcka skulderna får borgenärerna stå för bristen i proportion till sina fordringar. Fordringarna rangordnas baserat på vilka förmånsrätter de har.

När en konkurs är avslutad upphör företaget att existera. Verksamheten kan dock drivas vidare om den blir uppköpt av en intressent.

Om bolaget inte har gått i konkurs ännu finns det en andra chans i form av en företagsrekonstruktion

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Det här var sista delen i en artikelserie om vad som är viktigt att göra när företagets resultat viker, vad som händer när företag närmar sig konkurs, vilka regler som träder i kraft och vad man kan göra för att lindra skadan av en konkurs eller till och med vända verksamheten till att bli vinstdrivande igen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev