Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/04/12

3 min

Att lösa ut delägare i fåmansbolag – så går det till

Kompanjoner som driver ett aktiebolag tillsammans kan hamna i ett läge där någon delägare vill lämna verksamheten och bli utlöst ur bolaget. Vilka alternativ finns och hur går det till?

Det finns ett antal möjliga alternativ för att lösa ut delägare. Men för att avgöra vad som passar bäst i det enskilda fallet måste man först besvara några viktiga frågor. Det gäller till exempel tidsaspekter, värdering av bolaget, skattemässiga överväganden och inte minst finansiering. Finansieringen ställer ofta till problem, särskilt om bolaget är högt värderat. En hög värdering leder till ett högt pris på de aktier som ska lösas ut.

Hur går det till rent praktiskt?
Den enklaste varianten av utlösen är att den part som vill bli utlöst säljer sina aktier direkt till de kvarvarande ägarna. Om bolaget är högt värderat blir köpeskillingen ofta hög för kvarvarande aktieägare. Finansieringen måste antingen ske privat via egna beskattade pengar eller via lån i bank.

En annan variant som blivit alltmer populär är att göra en riktad indragning av aktierna från den delägare som ska lösas ut. De inlösta aktierna stryks helt enkelt och upphör att existera. Köpeskillingen för aktierna till den som ska lösas ut betalas direkt från bolagets kassa i stället för privat från de kvarvarande aktieägarna. Ersättningen för de indragna aktierna måste rymmas inom bolagets egna fria kapital för att vara möjlig att genomföra.

Vad innebär det att göra en riktad indragning?
En riktad indragning är ofta ett smart sätt att lösa finansieringsbiten, eftersom bolaget står för finansieringen i stället för de kvarvarande delägarna privat. Samtidigt innebär en riktad indragning mer administration och teknisk hantering jämfört med en direktförsäljning av aktierna. Inför en riktad indragning är det även nödvändigt att gå igenom delägarens skattemässiga situation, så att genomförandet sker på ett optimalt sätt.

Står du i begrepp att genomföra en ägarförändring? Kontakta ditt närmaste EY-kontor för mer information.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev