Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/04/27

6 min

5 saker att tänka på vid deklarationen

Det finns många saker att tänka på när inkomstdeklarationen ska lämnas in. Du ska till exempel kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer, att du har gjort de avdrag du har rätt till och att du använder eventuella vinster och förluster på ett bra sätt. Nedan följer ytterligare några saker som kan vara aktuella i samband med deklarationen 2017.

Avyttring av andra tillgångar
Du kan bli skyldig att betala skatt på försäljningar som avser tillgångar för privat bruk. Exempel på tillgångar som kan aktualisera beskattning är en båt, tavla eller samling (såsom frimärkssamling). Vinster från sådana försäljningar ska tas upp till den del de sammanlagt överstiger 50 000 kronor under beskattningsåret. Som anskaffningsvärde för en sådan tillgång får du använda en schablon som uppgår till 25 procent av ersättningen minus försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen. Anskaffningsvärdet kan även beräknas enligt de allmänna reglerna i inkomstskattelagen som anger att anskaffningsvärdet är anskaffningsutgiften med tillägg för eventuella förbättringsutgifter.

Återföring av uppskov från fastighetsförsäljning
Den kan vara idé att återföra tidigare uppskov som du fått när du sålt din bostad. Med återföring menas att du tar tillbaka en del eller hela uppskovet och skattar för den vinst som du tidigare fått uppskov för. Återföringen beskattas i inkomstslaget kapital. Om du har förluster i inkomstslaget kapital, exempelvis ränteutgifter, kan dessa kvittas mot återföringen av uppskovet. Varje år måste du ta upp en schablonintäkt beräknad på uppskovsbeloppet vid årets ingång. Den minskar alternativt försvinner vid återföring av uppskovsbelopp.

Omfördelning av ränteutgifter
För makar och sambor kan det finnas anledning att justera bankens fördelning av ränteutgifter avseende lån för vilka man har ett gemensamt betalningsansvar. Banken fördelar räntorna lika mellan de betalningsansvariga. En anledning att ändra fördelningen kan vara att någon av er har förluster i inkomstslaget kapital som överstiger 100 000 kronor under året (ränteutgifter med mera). För förluster upp till 100 000 kronor får du 30 procent i skattereduktion, men för den del som överstiger 100 000 kronor får du bara 21 procent. Den nya fördelningen av ränteutgifterna upplyser du om i deklarationen genom att ändra det förtryckta beloppet i punkt 8.1. Du ska även notera ändringen under övriga upplysningar genom att skriva personnummer och namn på den person som beloppet omfördelats till eller som du fått omfördelat belopp ifrån.

Omfördelning av ROT och RUT
Vid köp av ROT- och RUT-tjänster får man vanligtvis en skattereduktion. Om inte hela reduktionen kan användas ett år går den förlorad. Du kan således inte använda skattereduktionen under kommande år. Om skatten inte räcker till för att utnyttja hela reduktionen kan makar och sambor omfördela skattereduktionen för ROT och RUT mellan varandra. Det görs genom att såväl överlåtaren som den som övertar reduktionen lämnar en övrig upplysning om detta i sina deklarationer. Skattereduktionen för RUT-tjänster kan fördelas mellan personer som har ett gemensamt hushåll. För att kunna fördela skattereduktion för ROT-tjänster krävs även att den som övertar reduktionen äger del i bostaden där arbetet utförts. Observera att takreglerna för skattereduktion avseende ROT och RUT även gäller vid en omfördelning.

Resor till och från jobbet med bil – förutsättningar för avdrag
Du får göra avdrag för kostnader avseende resor till och från jobbet om kostnaden överstiger 10 000 kronor under ett år. Det finns dock ytterligare krav som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till avdrag. Som huvudregel krävs att avståndet till jobbet är minst fem kilometer. Dessutom måste tidsvinsten av att köra bil i stället för att åka kollektivtrafik vara minst två timmar per dag. Det är du som deklarerar som har bevisbördan för yrkade avdrag. Således måste du kunna bevisa att du har rätt till avdraget. Det kan exempelvis göras genom att visa att bilen har körts minst så många mil som avdraget avser. Det skulle kunna göras genom att vid förfrågan visa upp besiktningsprotokoll för de senaste åren där bilens mätarställning finns dokumenterad vid respektive besiktningstillfälle.

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev