Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/05/11

2 min

Nya regler om månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå

Den 10 maj beslutade riksdagen att införa månatlig rapportering på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Alla arbetsgivare ska varje månad redovisa utbetald ersättning och innehållen skatt för varje anställd. De nya reglerna införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019. Syftet med de nya reglerna är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

Vilka ersättningar ska redovisas?
Uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket.

Skyldigheten att lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för slopas därmed i enlighet med de nya reglerna. Uppgift om det sammanlagda skatteavdraget ska dock lämnas i arbetsgivardeklarationen även i fortsättningen, trots att uppgift om skatteavdrag även ska lämnas per betalningsmottagare.  

Om utbetalaren inte är skyldig att göra skatteavdrag eller om ersättningen inte är underlag för arbetsgivaravgifter, behöver uppgifter inte lämnas i den månatliga arbetsgivardeklarationen. Ersättningen ska då i stället redovisas på en årlig kontrolluppgift.

Hur ska arbetsgivardeklarationen lämnas?
Arbetsgivardeklarationen ska kunna lämnas elektroniskt eller på papper. För att begränsa den administrativa bördan för arbetsgivare genomför Skatteverket ett omfattande samarbete med bland annat leverantörer av programvara för bokföring och redovisning för att ta fram en elektronisk lösning.

Konsekvenser
De nya reglerna är en del i regeringens 10-punktprogram som ska minska skattefusk och skatteundandragande. Syftet är att de månatliga uppgifterna ska underlätta Skatteverkets avstämningsarbete och effektivisera kontrollverksamheten. Även den anställde ska löpande få ta del av vad som rapporterats till Skatteverket. Därmed ska anställda lättare kunna kontrollera att uppgifter som lämnats till Skatteverket stämmer överens med faktiskt utbetald ersättning och skatteavdrag.

Särskilda myndigheter, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, ska kunna ta del av uppgifterna, vilket även ska underlätta deras kontrollmöjligheter.

Individuella arbetsgivardeklarationer kommer att införas i två steg. Reglerna gäller från 1 juli 2018 för de arbetsgivare som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. För övriga arbetsgivare gäller de nya reglerna från 1 januari 2019.

För mer information kontakta Marie Liebich och Johanna Fridh eller ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev