Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/06/08

3 min

Trögrörligt lager – hur hanteras det och varför?

Är ditt företag verksamt inom varuhandel eller tillverkningsindustrin? Då är du förmodligen bekant med termen ”trögrörligt lager” eller engelskans ”slow movers” – samlingsnamnet för artiklar som säljer sämre än tänkt. Dessa artiklar bör du ha koll på, eftersom de ofta binder upp stora summor kapital.

Dina eventuella hyllvärmare nere på lagret binder upp kapital som många gånger skulle kunna användas till något annat, mer meningsfullt. I vardagsstressen är det lätt att förtränga dessa artiklar för att i stället fokusera på nya, fräscha artiklar som är hetare på marknaden och därmed både enklare och roligare att sälja. Det är dock viktigt att även ha koll på den lite tråkigare delen av lagret. Huvudargumenten till detta stavas kapitalbindning och lagervärdering.

Binder kapital och lageryta
Artiklarna på ditt varulager har ett varierande värde som omsätts till likvida medel när de säljs. Den trögrörliga delen har kanske inte sålt i den takt eller för det pris du hade tänkt från början, men de har i de allra flesta fall ändå ett värde.

Dessa artiklar binder inte bara upp det monetära värdet som artiklarna betingar, det vill säga inköpspriset ökat med nödvändiga tillägg för försäljningsomkostnader, minskat med de prisreduceringar som ofta krävs för att få artiklarna sålda. De binder även upp lagerplatserna där artiklarna förvaras rent fysiskt. Om du kan sälja dessa artiklar frigör du lageryta som kan utnyttjas för nya artiklar med högre bruttomarginal, som säljs i högre takt och som genererar lönsamhet till företaget.

Lagervärdet i balansräkningen
Om varulagret utgör en väsentlig del av företagets balansräkning kommer företagets externa intressenter att lägga stor vikt vid detta. Genom att ha koll på den trögrörliga delen av lagret kan du säkerställa att lagervärdet i företagets balansräkning är korrekt. Du slipper oväntade resultatförändringar om det i samband med exempelvis revisionen kommer fram att lagervärdet måste skrivas ned, eftersom det inte bedöms uppfylla årsredovisningslagens regler avseende värdering enligt lägsta värdets princip.

Det här var den första artikeln av två. Nästa artikel handlar om hur du kan komma till rätta med ditt trögrörliga lager. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev