Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/06/26

4 min

En del av lagret är trögrörligt – hur blir du av med det?

Artiklar i ditt lager som säljer dåligt binder inte bara upp kapital. De binder även upp lageryta för artiklar med högre bruttomarginal och högre lönsamhet. Om en del av ditt lager är trögrörligt – hur kan du komma till rätta med det?

Det första du bör göra är att fråga dig varför artiklarna hamnade på ditt lager till att börja med och hur länge de har funnits där. Var det ett strategiskt köp? Var köpet en del av ett större köp för att kunna erbjuda företagets kunder en hel produktserie eller en hel storleksserie av ett visst klädesplagg? I vissa fall kan inköp av artiklar vara förutsättningar för att företagets kunder ska kunna köpa andra produkter. Eller hamnade artiklarna i lager på grund av att inköpet var för stort och mer svårsålt än beräknat?

Se över inköpstakten
Svaret på frågorna, och framförallt hur situationen ser ut i dag, avgör vilka åtgärder som kan vara aktuella. Den kanske mest självklara åtgärden är att se över bolagets inköp av artiklarna. Om en kraftigt reducerad inköpstakt alternativt ett inköpsstopp för de aktuella artiklarna inte redan finns på plats bör detta utredas snarast. Därefter påbörjas åtgärderna med att försöka reducera det befintliga lagret med trögrörliga artiklar.

Åtgärder på kort sikt
Ett första steg, efter att man har utrett en lämplig inköpstakt, är att se över artiklarnas prisnivå. I detta avseende är det viktigt att göra en konsekvensanalys. Några generella frågor att ställa är exempelvis:

 • Vad händer om priset reduceras med x procent?
 • Vem är målgruppen/den troliga köparen?
 • Är det samma kund som köper övriga artiklar?
 • Om artiklar tävlar om samma köpare – hur påverkas företagets försäljning i övrigt?

Andra åtgärder kan vara ökat säljfokus, mer marknadsföring och en i allmänhet ökad exponering.

Åtgärder på lång sikt
Några exempel på långsiktiga åtgärder kan vara:

 • Se över dina artiklar. Fokuserar du på rätt saker? Kan det vara lämpligt att minska på antalet?
 • Se över dina leverantörer. Är det ”rätt” leverantörer? Hur många leverantörer har du? Att minska antalet leverantörer medför ökade inköp från de kvarvarande. Det brukar generellt innebära mer fördelaktiga inköpspriser.
 • Hur ser lagerhanteringen ut? Finns de förbättringspotential i den logistiska hanteringen av lagret?

Innehållet i den här artikeln är inte heltäckande, men ger dig en grund att stå på. Om du kommer tillrätta med dina trögrörliga artiklar minskar företagets kapitalbindning. Det leder till att företagets lönsamhet och konkurrenskraft ökar på sikt.

Vid lageranalyser ska ofta mycket stora mängder data hanteras och analyseras. EY har specialister på dataanalys som bland annat analyserar lager över hela landet. Tveka inte att kontakta ditt närmaste EY-kontor om du vill ha hjälp att analysera ditt lager!

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev