Börja skriv din sökterm

2017/06/26

4 min

En del av lagret är trögrörligt – hur blir du av med det?

Artiklar i ditt lager som säljer dåligt binder inte bara upp kapital. De binder även upp lageryta för artiklar med högre bruttomarginal och högre lönsamhet. Om en del av ditt lager är trögrörligt – hur kan du komma till rätta med det?

Det första du bör göra är att fråga dig varför artiklarna hamnade på ditt lager till att börja med och hur länge de har funnits där. Var det ett strategiskt köp? Var köpet en del av ett större köp för att kunna erbjuda företagets kunder en hel produktserie eller en hel storleksserie av ett visst klädesplagg? I vissa fall kan inköp av artiklar vara förutsättningar för att företagets kunder ska kunna köpa andra produkter. Eller hamnade artiklarna i lager på grund av att inköpet var för stort och mer svårsålt än beräknat?

Se över inköpstakten
Svaret på frågorna, och framförallt hur situationen ser ut i dag, avgör vilka åtgärder som kan vara aktuella. Den kanske mest självklara åtgärden är att se över bolagets inköp av artiklarna. Om en kraftigt reducerad inköpstakt alternativt ett inköpsstopp för de aktuella artiklarna inte redan finns på plats bör detta utredas snarast. Därefter påbörjas åtgärderna med att försöka reducera det befintliga lagret med trögrörliga artiklar.

Åtgärder på kort sikt
Ett första steg, efter att man har utrett en lämplig inköpstakt, är att se över artiklarnas prisnivå. I detta avseende är det viktigt att göra en konsekvensanalys. Några generella frågor att ställa är exempelvis:

Andra åtgärder kan vara ökat säljfokus, mer marknadsföring och en i allmänhet ökad exponering.

Åtgärder på lång sikt
Några exempel på långsiktiga åtgärder kan vara:

Innehållet i den här artikeln är inte heltäckande, men ger dig en grund att stå på. Om du kommer tillrätta med dina trögrörliga artiklar minskar företagets kapitalbindning. Det leder till att företagets lönsamhet och konkurrenskraft ökar på sikt.

Vid lageranalyser ska ofta mycket stora mängder data hanteras och analyseras. EY har specialister på dataanalys som bland annat analyserar lager över hela landet. Tveka inte att kontakta ditt närmaste EY-kontor om du vill ha hjälp att analysera ditt lager!

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Så här köper du lagerbolag

Om du vill starta en ny verksamhet och driva den som ett aktiebolag kan du köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig bedrivit verksamhet. Du kan välja ett räkenskapsår som passar din verksamhet. Att starta ett nytt företag på det här sättet är snabbt, smidigt och enkelt.

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

2016/11/29

4 min

Konferens för anställda – vad ska du tänka på?

Många företag genomför konferenser i form av utbildning eller kickoffer för att samla sina medarbetare. En vanlig fråga kring konferenser är vad som är avdragsgillt och inte.

2017/12/22

3 min