Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/08/17

3 min

Hur påverkas ditt företag av det nya regelverket för hantering av personuppgifter?

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) – börja tillämpas. Förordningen är ett nytt regelverk som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det nya regelverket kommer att påverka de flesta bolag som hanterar personuppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis anställda, kunder och medlemmar.

Om mindre än ett år införs EU:s nya dataskyddsförordning GDPR med striktare regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR innehåller inte bara legala krav, utan även krav på tekniska och organisatoriska åtgärder.

Nyheter i GDPR
Bland nyheterna i GDPR finns till exempel en rättighet för registrerade att flytta sina personuppgifter, en skyldighet att göra en konsekvensbedömning vid personuppgiftsbehandling som kan innebära särskilda risker för registrerade och en anmälningsplikt vid säkerhetsincidenter.

Med GDPR införs också högre krav på skyddet för personuppgifter i it-system, vilket kan medföra arbete med att uppdatera befintliga processer och system. Dessutom kan vissa organisationer behöva ett dataskyddsombud som ansvarar för att gällande bestämmelser och riktlinjer följs.

Sanktionsavgift vid brott mot regelverket
Många bolag behöver göra långtgående anpassningar för att uppfylla kraven i det nya regelverket. Det kan därför vara bra att förbereda sig redan nu, genom att se över företagets nuvarande riktlinjer för att hantera personuppgifter. Den som bryter mot förordningens regler riskerar en sanktionsavgift på upp till 4 procent av omsättningen eller 20 miljoner euro.

För mer information om GDPR kontakta David Ericson eller Johan Funnemark.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev