Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/08/24

4 min

Så väljer du rätt företagsform

Syftet med att starta ett nytt företag skiljer sig från fall till fall. Det kan vara allt från den enskilda personen som vill starta företag till koncernen som behöver starta ett nytt koncernföretag. Syftet påverkar vilken företagsform du bör välja. Med en grundläggande förståelse för vad som skiljer de olika företagsformerna åt ökar din chans att göra rätt val redan från start.

De vanligaste företagsformerna i Sverige är:

 • aktiebolag
 • enskild näringsverksamhet
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • ekonomisk förening.

I två artiklar kommer vi att beskriva företagsformernas viktigaste för- och nackdelar. Vi börjar med aktiebolag och enskild firma.

Aktiebolag
I ett aktiebolag är aktieägarnas personliga ansvar för bolagets skulder normalt sett begränsat till aktiekapitalet. Särskilda regler finns dock för medlemmar i styrelsen när det gäller exempelvis betalning av skatter och avgifter.

Aktiebolaget företräds av en styrelse som utses av aktieägarna vid en bolagsstämma. Bolaget kan även företrädas av en verkställande direktör eller av annan extern firmatecknare som styrelsen utser.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler.

Fördelar med ett aktiebolag
En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.

Ägare och aktiebolag är separata juridiska personer. En klar skiljelinje mellan företaget och ägare är ett skydd för dig som privatperson.

I normalfallet riskerar aktieägare enbart insatt aktiekapital. Det finns dock undantag såsom skatter. Ett annat undantag är om du personligen tecknat borgensåtaganden för exempelvis lån eller andra skyldigheter som bolaget har.

Aktiebolaget är ett eget skattesubjekt.

Aktiebolag har namnskydd i hela Sverige.

Ofta kan vinstuttag ur rörelsen göras till lägre skatt jämfört med annan företagsform.

Nackdelar med ett aktiebolag
Det finns ett formellt krav på att privata aktiebolag ska ha 50 000 kronor i aktiekapital medan publika aktiebolag ska ha 500 000 kronor. Det är det högsta kravet på insatskapital jämfört med övriga företagsformer.

Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket, vilket kräver administration och innebär offentlighet.

Enskild näringsverksamhet
I en enskild näringsverksamhet är företagets organisationsnummer detsamma som ägarens personnummer. Ägaren är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Fördelar med en enskild näringsverksamhet
Det är enkelt att starta en enskild näringsverksamhet. Det kostar inget med undantag för om du vill registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Det är dock inte nödvändigt.

Det krävs endast en person. Ett aktiebolag ska ha en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Det gäller även om aktiebolaget endast har en ägare.

Det krävs inget formellt startkapital för att starta en enskild näringsverksamhet.

Nackdelar med en enskild näringsverksamhet
Det kan vara svårare jämfört med övriga företagsformer att hålla isär den personliga ekonomin och företagets ekonomi.

Om du väljer att registrera företagsnamnet för den enskilda näringsverksamheten har du endast skydd i det län där firman är registrerad. Aktiebolag och ekonomiska föreningar har skydd i hela landet.

I en enskild näringsverksamhet har ägaren ett direkt obegränsat ansvar för alla företagets skulder och förpliktelser.

I aktiebolag och ekonomisk föreningar är företaget ett eget skattesubjekt, det vill säga företaget är den som ska betala skatt. I en enskild näringsverksamhet är ägaren skattesubjekt.

I vår nästa artikel beskriver vi för- och nackdelar med företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev