Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/09/06

3 min

Har du anmält verklig huvudman till Bolagsverket?

Från och med den 1 september 2017 ska cirka 800 000 företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Registrering av verklig huvudman är stadgad i lag och baseras på ett direktiv om penningtvätt som Europaparlamentet antog 2015.

Syftet med ett register över verkliga huvudmän är att försvåra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Alla EU-länder är skyldiga att föra register för att organisationer, banker, polis och andra myndigheter som kommer i kontakt med ett företag eller en förening ska veta vem som står bakom.

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag alternativt en förening. Det kan även vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. En person kan ha kontroll på olika sätt:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Om ett företag eller en förening ägs tillsammans med en närstående ska deras respektive kontroll räknas samman. Ett företag eller en förening kan ha flera verkliga huvudmän.

Det kan finnas tillfällen då verklig huvudman saknas, till exempel om fyra aktieägare var och en kontrollerar 25 procent av rösterna. Ingen av dem har då mer än 25 procent av rösterna och därför är ingen av dem verklig huvudman.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?
De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, filialer, handelsbolag, kommanditbolag, sparbanker, stiftelser och trossamfund. Tänk på att även om verklig huvudman saknas ska det anmälas till Bolagsverket.

Vilka behöver inte anmäla verklig huvudman?
Undantagna från att anmäla verklig huvudman är bland annat börsbolag, enskilda näringsidkare samt stat, kommun och landsting.

När ska anmälan ske?
Anmälan om verklig huvudman görs till Bolagsverket. Befintliga företag och föreningar måste göra sin anmälan senast den 1 februari 2018. Nya företag och föreningar som registreras från och med 1 augusti har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev