Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/10/12

3 min

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

Nedan redogör vi för tre nyckeltal som ger dig viktig information.

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Detta nyckeltal kan visa om bolaget kan finansiera sin egen verksamhet eller om bolaget måste alternativt väljer att låna externt kapital av exempelvis banken för att driva verksamheten. Soliditet räknas ut med följande formel:

Eget kapital + (78 % x obeskattade reserver)/balansomslutning

Kassalikviditet visar bolaget kortsiktiga betalningsförmåga. Nyckeltalet visar om bolaget har likvida tillgångar som täcker alla kortfristiga skulder eller om bolaget måste sälja till exempel lager eller inventarier för att kunna betala sina kortfristiga skulder. En tumregel för detta nyckeltal är 100 %, det vill säga bolaget har full täckning i sin bank/kassa för korta skulder. Kassalikviditet räknas ut med följande formel:

Omsättningstillgångar (med tillägg för outnyttjad checkkredit)/kortfristiga skulder

Balanslikviditet visar bolaget betalningsförmåga på lite längre sikt än kassalikviditeten. Detta nyckeltal ser i princip likadant ut som kassalikviditet bortsett från att lagret också tas med i beräkningen. Balanslikviditeten visar bolagets förmåga att betala sina korta skulder om det även avyttrar sitt eventuella lager. Balanslikviditet räknas ut med följande formel:

Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Kassalikviditet och balanslikviditet är nära knutna till begreppet solvens, vilket handlar om bolagets förmåga att reglera sina skulder inom överskådlig tid. Om båda dessa nyckeltal är för låga (se tumregeln för kassalikviditet ovan, balanslikviditeten kan variera då det beror på hur snabbt bolaget kan omsätta sitt varulager till likvider för att betala skulder) har bolaget troligtvis en ansträngd likviditet. Intressenter, som kunder och leverantörer, bör då vara vaksamma på hur bolaget utvecklas framöver.

Vid bedömningen av företag är det även viktigt att titta på resultaträkningen, främst rörelseresultatet. Rörelseresultat är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader och visar hur bolagets kärnverksamhet går resultatmässigt. För att jämföra rörelseresultatet mellan åren kan det vara värt att titta på rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen räknas ut med följande formel:

Rörelseresultat/nettoomsättning

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev