Börja skriv din sökterm

2017/10/19

3 min

Påverkas du av den nya kemikalieskatten för elektronikvaror?

Den 1 juli infördes en kemikalieskatt för tillverkning och import av elektronikvaror. Syftet är att minska spridningen av farliga flamskyddsmedel och uppmuntra en övergång till mer miljövänliga ämnen i den framtida produktionen.

Den nya kemikaliskatten ska betalas av alla som yrkesmässigt tillverkar eller importerar elektronikvaror.

När ska kemikalieskatten redovisas?
Har du ansökt hos Skatteverket och godkänts som lagerhållare redovisas skatten när din tillverkade vara säljs till någon som inte är godkänd lagerhållare eller när du flyttar varan till egen butik alternativt eget lager för vidare försäljning i detaljhandeln. Om du säljer varan till en annan godkänd lagerhållare flyttas skattskyldigheten över till denne i stället.

Skatten redovisas varje kalendermånad i en punktskattedeklaration. Du ska skicka in en deklaration även om du inte har någon skatt att redovisa en viss månad (nolldeklaration). Deklarationen kan lämnas elektroniskt på Skatteverkets hemsida eller i pappersform.

Har du inte godkänts och registrerats som lagerhållare av Skatteverket ska du redovisa skatten på en särskild skattedeklaration direkt i samband med tillverkning eller import. Denna deklaration måste beställas från Skatteverket i god tid innan tillverkningen eller köpet görs. Deklarationen lämnas in i pappersform senast fem dagar efter att inköpet eller tillverkningen har ägt rum.

Hur mycket kemikalieskatt ska betalas?
Skatten baseras på varans vikt och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 320 kronor per vara. Om varan är fri från vissa ämnen som anges på Skatteverkets lista kan du få göra avdrag med 50 eller 90 procent beroende på vilket medel som inte ingår i varan.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Nytt år – och nya lagar att känna till

Sänkt bolagsskatt, utökat RUT-avdrag och könsneutrala försäkringar. Det är några av de lagändringar som genomfördes vid årsskiftet. Sammanlagt införs ett 30-tal nya lagar - några av de viktigaste listar vi här.

5 min

Byggnad eller inventarie – vad är vad?

Att klassificera anläggningstillgångar kan tyckas vara relativt okomplicerat. Det är lätt att tro att allt som finns i en fastighet ska klassificeras som byggnad. En felaktig klassificering kan dock få effekter på såväl bolagets resultat som på skatten som betalas. Därför är det viktigt att utreda om någon tillgång ska klassas som inventarie.

2016/11/01

3 min

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

2014/08/25

2 min