Börja skriv din sökterm

2017/10/19

3 min

Påverkas du av den nya kemikalieskatten för elektronikvaror?

Den 1 juli infördes en kemikalieskatt för tillverkning och import av elektronikvaror. Syftet är att minska spridningen av farliga flamskyddsmedel och uppmuntra en övergång till mer miljövänliga ämnen i den framtida produktionen.

Den nya kemikaliskatten ska betalas av alla som yrkesmässigt tillverkar eller importerar elektronikvaror.

När ska kemikalieskatten redovisas?
Har du ansökt hos Skatteverket och godkänts som lagerhållare redovisas skatten när din tillverkade vara säljs till någon som inte är godkänd lagerhållare eller när du flyttar varan till egen butik alternativt eget lager för vidare försäljning i detaljhandeln. Om du säljer varan till en annan godkänd lagerhållare flyttas skattskyldigheten över till denne i stället.

Skatten redovisas varje kalendermånad i en punktskattedeklaration. Du ska skicka in en deklaration även om du inte har någon skatt att redovisa en viss månad (nolldeklaration). Deklarationen kan lämnas elektroniskt på Skatteverkets hemsida eller i pappersform.

Har du inte godkänts och registrerats som lagerhållare av Skatteverket ska du redovisa skatten på en särskild skattedeklaration direkt i samband med tillverkning eller import. Denna deklaration måste beställas från Skatteverket i god tid innan tillverkningen eller köpet görs. Deklarationen lämnas in i pappersform senast fem dagar efter att inköpet eller tillverkningen har ägt rum.

Hur mycket kemikalieskatt ska betalas?
Skatten baseras på varans vikt och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 320 kronor per vara. Om varan är fri från vissa ämnen som anges på Skatteverkets lista kan du få göra avdrag med 50 eller 90 procent beroende på vilket medel som inte ingår i varan.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Konferenser ska ge valuta för pengarna

Många företag genomför konferenser för att samla sina medarbetare och kunder. Det kan handla om utbildningar, kickoffer och kundträffar. En vanlig fråga kring konferenser är vad som är avdragsgillt och inte.

2015/02/02

6 min

Hur beskattas transaktioner mellan ägare och företag?

Kan jag som företagsledare använda sportstugan som företaget köpt? Är det okej att företagets anställda och ägare hyr ut privatägda lokaler till företaget? Drivkraft ger dig en fingervisning om vad som gäller.

Hur mycket får julklappen kosta?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vi tänkte därför påminna dig om vilka skatteregler som gäller för gåvor och julbord.

2015/11/11

3 min