Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/11/03

4 min

Pension för företagsledare – hur bör man spara?

När vi lämnar vårt aktiva yrkesliv ska vi leva av de pensioner som vi har sparat ihop. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du som är företagare med aktiebolag bör tänka på. Ska du spara privat eller i bolaget, med eller utan direktpension och i kapitalförsäkring eller värdepappersdepå?

Bör sparande ske i företaget eller privat?
Det positiva med att spara i bolaget är att pengarna kan tas ut som en utdelning med 20 procent i skatt. Om sparandet tas ut som pension beskattas pengarna som lön. Skattesatsen varierar beroende på pensionens storlek och vilken kommun du bor i.

Om du inte tecknar en pensionsförsäkring kan du gå miste om visst försäkringsskydd, premiebefrielse när du blir sjuk samt ersättningar till anhöriga om du avlider inom en viss tid eller blir oförmögen att arbeta vidare. Detta skyddsnät bör en företagare ha. Det går dock att få detta skydd genom en separat försäkring som träder in vid långvarig sjukdom och dödsfall.

Bör sparande ske med eller utan direktpension?
Om sparandet sker i företaget kommer nästa fråga – ska kapitalet i bolaget investeras i en tillgång eller ska det även säkras genom att bolaget utfäster en direktpension. Direktpension är lämpligt om det finns risk för att bolaget ska gå i konkurs. En utfästelse om direktpension särskiljer kapitalet till dig som företagsledare. Det kommer då inte att räknas som bolagets tillgångar vid en eventuell konkurs. En utfästelse ger möjligheten att garantera att sparkapitalet tillfaller närstående om du skulle avlida. Om ni är flera delägare ger utfästelsen även en garanti för att varje delägare kan förfoga över sin del av sparkapitalet.

Bör sparande ske genom kapitalförsäkring eller direkt i en depå?
Nästa fråga blir om placeringen ska ske i en kapitalförsäkring eller i värdepapper via en depå.

Vid sparande i en kapitalförsäkring betalar bolaget inte bolagsskatt på de verkliga vinsterna. I stället beskattas bolaget genom en avkastningsskatt. Avkastningsskatten grundar sig på försäkringens värde, oavsett om underliggande värdepapper går med vinst eller förlust. Att spara i en kapitalförsäkring kan vara bra om bolaget byter värdepapper ofta och om de faktiska vinsterna överstiger avkastningsskatten och de avgifter som bolaget beläggs med. Dessa avgifter är relativt höga jämfört med andra placeringsalternativ. Därför bör man se över vilka avgifter försäkringsbolag, banker eller andra rådgivare tar ut.

I en depå betalas en courtageavgift vid köp av värdepapper och en vinstskatt när värdepappret säljs med vinst (bolagsskatt på 22 procent). Förluster i värdepapper får endast dras av mot vinster i värdepapper. Eventuella underskott hamnar i en skattefålla, den så kallade värdepappersfållan, och kan nyttjas vid framtida vinster från försäljningar av värdepapper. För passiva placerare, till exempel företagare som har svårt att hinna se över sina placeringar regelbundet, passar en värdepappersdepå bättre då den saknar avkastningsskatt som faller ut oavsett om du har sålt värdepapper eller inte.

Placeringsstrategin för pensionen varierar från bolag till bolag och från person till person. Det beror bland annat på vilken risk du vill ta i placeringarna samt hur ofta du har tid att se över dessa. Diskussioner gällande placeringar bör därför ske med en kunnig motpart.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev