Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/11/16

3 min

Maximera värdet på företaget inför försäljningen

Det är lättare att sälja ett företag om försäljningen startas i tid och görs på rätt sätt. Dessutom maximerar du värdet på ditt företag.

Många börjar tänka på vad som kan öka värdet på företaget alldeles sent, det vill säga de väntar tills det är dags för försäljningen eller företagsöverlåtelsen. Då finns ingen tid för åtgärder som annars skulle kunna resulterat i ett högre värde. Vad värdet på företaget blir styrs i slutändan av många faktorer och omständigheter. Värdet styrs också av vad marknaden är villig att betala. Därför är det viktigt att du som ägare gör allt du kan för att övertyga marknaden om värdet på ditt bolag.

Potentiella köpare kommer att leta efter fel och brister i ditt företag för att kunna argumentera för ett lägre värde. Köparens möjlighet att sänka värderingen begränsas om du är först med att identifiera och åtgärda eventuella brister.

Övergripande process – höj värdet vid företagsförsäljning

Steg 1 – Analys
En analys av hur företaget och marknaden ser ut i dag. Är konjunkturen gynnsam och hur ser efterfrågan ut? Analysen omfattar även organisation, affärsidé, nyckeltal, rutiner och så vidare. Analysen mynnar ut i en förberedelseplan.

Steg 2 – Handling
Förberedelseplanen sätts i verket. Planen kan avse ändringar i organisationen, minskning av kostnader samt förbättrade och dokumenterade rutiner. Att gå ut till marknaden vid exakt rätt tidpunkt kan vara viktigt. Är marknaden god för försäljningar av denna typ och hur ser kommande skatteregler ut?

Steg 3 – Försäljning
Ett prospekt tas fram och förmedlas till marknaden eller redan aktuella köpare. Företaget är nu redo att genomlysas av potentiella köpare.  

Fördelar – förberedelser inför företagsförsäljning
Genom att förbereda försäljningen i god tid och på rätt sätt uppnås flera fördelar:

 • högre köpeskilling
 • överlåtelseperioden kortas ned
 • minskad skatteavbränning
 • företagets potential synliggörs.

Att plocka in en extern part som medverkar i något eller alla steg kan vara en god idé. Det är lätt att bli ”hemmablind” och missa brister och fel som finns i företaget.

Det bästa tillvägagångssättet för att höja värdet på ett företag inför en försäljning varierar från bolag till bolag. Diskussioner om tillvägagångssätt och strategi bör därför ske med en kunnig motpart. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev