Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/11/23

2 min

Skatteverket förtydligar ställningstagande angående fakturering av styrelseuppdrag

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande angående styrelsearvoden som faktureras via egna bolag. Förtydligandet avser hur länge styrelsemedlemmar kan fortsätta att fakturera arvoden via egna bolag, utan att arvodet beskattas som inkomst av tjänst. Övergångsperioden har nu förlängts till nästkommande årsstämma som får hållas senast under 2018.

Skatteverkets ställningstagande kom efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni. Frågan som domstolen tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktiebolag som styrelseledamoten äger till 100 procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag.

Redan ingångna avtal
I och med domen ändrade Skatteverket sitt tidigare ställningstagande som under vissa förutsättningar accepterade att styrelsearvoden kunde beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Samtidigt meddelade Skatteverket att den som fakturerat styrelsearvode enligt dessa förutsättningar kunde fortsätta med det under ”viss tid”, om det redan fanns ingångna avtal. Detta gällde då endast avtal som ingåtts före Högsta förvaltningsdomstolens dom, det vill säga 20 juni 2017, och bara arvoden som avsåg innevarande räkenskapsår.

Vad avses med viss tid?
Skatteverket har nu förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperiodens längd. Med viss tid avses som längst till nästkommande årsstämma som får hållas senast under år 2018. Det innebär att styrelsearvoden för tiden fram till nästkommande årsstämma kan betalas ut till fakturerande företag, utan särskilda beskattningskonsekvenser för parternas inkomstbeskattning. Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter, så att övergångsperioden hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev