Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/11/29

4 min

Ta kontroll över företagets likviditet

De flesta företag kan förbättra sin likviditet genom att se över hanteringen av likvida medel. Kanske behöver du granska processen för in- och utbetalningar? Kanske behöver du ta kontroll över företagets kostnader? Kanske finns det alternativa finansieringsformer som du bör överväga?

Om du inte redan har en likviditetsbudget, gör en sådan. Den visar dels när försäljning sker, dels när du beräknas få betalt. Med en likviditetsbudget får du en tydligare bild av företagets kassaflöde. Du kan följa företagets likviditetsbehov och förutse eventuella likviditetsproblem.

Fakturering och krediter
Långa kredittider innebär att du som företagare ligger ute med pengar. Korta kredittiden när du skriver nya avtal och skicka kundfakturor så snart som möjligt. Skicka även påminnelser så fort fakturor har förfallit. Om slutleveransen ligger långt fram i tiden kan du komma överens med kunden om att betala en del av beloppet i förskott.

I vissa fall kan du se till att kunden betalar direkt vid köpet. Har du exempelvis en webbshop finns många bra och säkra betallösningar som gör att du kan få betalt snabbare. På samma sätt som du förkortar dina kunders kredittid kan du förhandla fram bättre betalningsvillkor hos dina leverantörer. Notera att det kan innebära att leverantören begär ett högre pris från dig.

Ibland kan du tjäna på att höja företagets checkkredit. En höjd checkkredit kan innebära högre ränta. Om du använder din kredit ofta kan en mer långsiktig finansiering med lägre ränta vara ett bättre alternativ. Det ökar dock skuldbördan i företaget, vilket kan försämra dina nyckeltal.

Inventarier, lager och kostnader
Se över ditt behov av att äga inventarier. Skulle du kanske tjäna på att hyra dem i stället? En fördel med leasing är att du inte binder upp ditt kapital på samma sätt som vid faktiska köp.

Blir vinsten i företaget lägre än förväntat? Tänk på att du kan skicka in en preliminär deklaration till Skatteverket med de nya uppgifterna. På så sätt får du snabbare tillbaka pengar som du betalt in för mycket till Skatteverket.

Har du ett stort lager och börjar närma dig ett nytt räkenskapsår? Sälj ut så mycket som möjligt av lagret före balansdagen. Du frigör kapital och kan få ett bättre resultat, vilket i sin tur förbättrar nyckeltalen.

Ofta är det enklare att dra ner på företagets kostnader än att öka sin försäljning. Kontrollera vilka kostnader du kan minska, utan att det påverkar försäljningen negativt. Be även om offerter från olika leverantörer när du planerar större inköp.

Tänk långsiktigt
Har du ofta problem med likviditeten? Fundera på hur du långsiktigt kan öka ditt sparande och bygg en buffert.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev