Börja skriv din sökterm

2017/12/07

5 min

Så här underlättar du inventeringen

Snart är årsskiftet här, vilket innebär inventeringstider för många företag. Eftersom inventeringen är en viktig del i din lagerhantering har vi sammanställt några tips som kan underlätta ditt arbete.

Bolag inventerar dels för att få en överblick över artiklarna i lagret, dels för att inventering måste göras enligt lag. I samband med inventeringen görs en uppställning över vad lagret innehåller. Det ska även framgå vad varje post i lagret är värd. Inventeringen kan förenklat delas upp i tre faser: inför, under och efter inventeringen.

Inför inventeringen
Skaffa dig en överblick över kommande in- och utleveranser. Säkerställ att endast inleveranser som hör till året räknas under inventeringen. Det är bra om årets sista utleveranser bokas ut ur lagret innan inventeringen och sedan placeras avskilt så att de inte räknas med.

Har du flera personer som ska hjälpa till att räkna? Gör en inventeringsinstruktion så att alla tydligt vet vad som ska göras. Förbered även en inventeringskarta över de områden som ska räknas. Bocka sedan av områdena i takt med att de färdigställs. På så sätt kan du vara säker på att inget område glöms bort eller räknas flera gånger.

Avsätt lite tid till att gå igenom din lagerlista. Finns det några gamla artiklar som egentligen borde slängas? Sortera listan efter stora värden och kvantiteter. Kan du redan här se något avvikande sparar du tid under själva inventeringsfasen.

Skriv slutligen ut färdiga lagerlistor över alla artiklar som ska räknas.

Under inventeringen
Utse en ansvarig för varje område som ska räknas. Gör gärna en markering på varje artikel så att det syns att den är färdigräknad.

Hjälps åt att räkna och mata löpande in antalet i systemet. Då får du snabbt en uppfattning om det är något som inte stämmer och kan enkelt göra ytterligare en kontrollräkning.

Efter inventeringen
Det är nu sammanställningen börjar på allvar. Gå igenom utfallet, se över prissättning och utvärdera. Skriv ned sådant som du vill komma ihåg till nästa år.

Efter inventeringen får du normalt besök av revisorn för kontrollinventering. Förbered gärna lagerlistor, eventuella instruktioner och annat som revisorn vill ta del av under sitt besök. Avsätt också tid till att gå med och visa lagret. Då går kontrollinventeringen snabbt och smidigt! Inför revisionen är det bra att förbereda ett lagerintyg. Intyget skrivs under av lageransvarig för att verifiera att allt har gått rätt till, att alla artiklar har räknats och att lagersaldot är korrekt.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

För- och nackdelar med olika företagsformer

I en tidigare artikel beskrev vi för- och nackdelar med aktiebolag och enskild firma. Den här artikeln handlar om företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.

2017/08/31

5 min

Så väljer du rätt företagsform

Syftet med att starta ett nytt företag skiljer sig från fall till fall. Det kan vara allt från den enskilda personen som vill starta företag till koncernen som behöver starta ett nytt koncernföretag. Syftet påverkar vilken företagsform du bör välja. Med en grundläggande förståelse för vad som skiljer de olika företagsformerna åt ökar din chans att göra rätt val redan från start.

4 min

Från enskild firma till aktiebolag – viktigt att tänka på vid en ombildning

I en tidigare artikel informerade vi om när det kan vara klokt att omvandla en enskild firma till ett aktiebolag. Denna artikel fokuserar på vilka effekter en ombildning kan få och vilka poster som kan påverkas vid ombildningen.

7 min