Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/12/07

3 min

Ta ut rätt lön före årsskiftet

När året börjar gå mot sitt slut bör du som fåmansföretagare kontrollera om du har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda löneunderlagsregeln. I annat fall kan du ta ut extra lön före årsskiftet.

En delägares möjligheter till utdelning från sitt fåmansföretag med 20 procents skatt styrs av det så kallade lågbeskattade utrymmet/gränsbeloppet. Lågbeskattat utrymme räknas upp årligen och får sparas till kommande år i den mån det inte utnyttjas. Ett sätt att höja ditt gränsbelopp för 2018 är att du under 2017 tar ut så pass mycket lön att du kan använda det så kallade löneunderlaget. Du får använda 50 procent av löneunderlaget (vilket utgörs av bolagets/koncernens totala kontanta utbetalda löner) för lågbeskattad utdelning. Om bolaget till exempel har betalat ut 2 500 000 kronor i löner uppgår utdelningsutrymmet till 1 250 000 kronor. Löner i dotterföretag får räknas in i det lönebaserade utrymmet i proportion till ägarandel om moderföretaget äger mer än 50 procent av kapitalet i dotterföretaget.

Löneuttag under 2017 
För att kunna använda löneunderlaget krävs att ägaren, eller en närstående till ägaren, har tagit ut tillräckligt med lön i bolaget. Löneuttaget under 2017 ska uppgå till minst 590 400 kronor (9,6 inkomstbasbelopp) eller 369 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av bolagets totala kontanta löner.

Har du inte tagit ut tillräckligt med lön under året finns det en förenklingsregel som ger möjlighet till ett lågbeskattat utrymme på 169 125 kronor (2,75 inkomstbasbelopp) för 2018. Beloppet ska fördelas lika på antal aktier i bolaget. Det innebär att om du äger 50 procent av kapitalet blir ditt utdelningsutrymme 84 562 kronor för 2018 vid tillämpning av förenklingsregeln. Tänk på att om en andelsägare äger andelar i flera företag får förenklingsregeln bara användas för andelar i ett av bolagen per person och år. I de andra bolagen ska huvudregeln tillämpas.

För att  få beräkna årets gränsbelopp enligt reglerna om löneunderlag, måste du äga minst 4 procent av bolagets kapital. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev