Börja skriv din sökterm

2017/12/07

3 min

Vilka skatteregler gäller för julfirandet?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vilka skatteregler gäller för gåvor och julbord?

Julgåvor till anställda
Julgåvor är skattefria för de anställda om gåvan kostar högst 450 kronor inklusive moms. I värdet ingår inte fraktkostnader. Om värdet är högre än 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan. Julgåvan får inte vara kontanter eller jämställda betalningsmedel såsom check, postväxel eller presentkort. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan dock vara skattefri.

Julgåvor till kunder och leverantörer
Julgåvor till kunder och leverantörer är inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Gåvorna ska då lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Avdrag medges även för gåvor till kunder i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda
Julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om en intern representation, till exempel en personalfest. Som arbetsgivare får du dra av kostnader för högst två personalfester per år. Numera medges inget avdrag inkomstskattemässigt för kostnad för måltid (tidigare 90 kronor exklusive moms per person). Däremot är momsen fortsatt avdragsgill om företaget bedriver momspliktig verksamhet. Avdraget för moms är dock begränsat till ett underlag om högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. För kringkostnader, exempelvis musikunderhållning, medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även i normalfallet för kostnader för pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen.

Avdrag för julbord för kunder och leverantörer medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling och precis som för anställda gäller avdragsrätten numera bara momsen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Nytt år – och nya lagar att känna till

Sänkt bolagsskatt, utökat RUT-avdrag och könsneutrala försäkringar. Det är några av de lagändringar som genomfördes vid årsskiftet. Sammanlagt införs ett 30-tal nya lagar - några av de viktigaste listar vi här.

5 min

Utrikeshandel – nya regler för beskattning av tjänster

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya omsättningslandsregler för moms på tjänster. Det innebär i korthet att om köparen är en näringsidkare i ett annat land räknas köparens land som omsättningsland. Då gäller omvänd skattskyldighet, vilket innebär att köparen ska redovisa moms för tjänsten.

2010/04/14

2 min

Skatteförfarandelagen – så påverkar den ditt företag

Den nya Skatteförfarandelagen infördes redan i januari 2012, men det är först nu som de stora förändringarna börjar märkas av. Bland annat så ändras tidpunkten för deklaration och tidpunkten för betalning av f-skatt för företag med brutna räkenskapsår.

5 min