Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/12/14

5 min

Tjänstebil och förmånsbil – så funkar det

En tjänstebil används i tjänsten och den privata körningen får endast vara av ringa omfattning. En förmånsbil får även används privat och den anställde betalar då skatt på bilens förmånsvärde. Under 2018 träder flera skattenyheter i kraft som påverkar förmånsvärdet.

Om du funderar på att skaffa bil till företaget bör du börja med att ställa dig några frågor. Vilket behov av bil finns i företaget? Ska bilen vara tillgänglig för alla anställda eller bara för en? Ska bilen bara användas i tjänsten eller ska den även köras privat?

Vad räknas som tjänstebil?
En tjänstebil får bara köras privat i ringa omfattning för att inte ses som en förmånsbil. Ringa omfattning innebär en total körsträcka på högst 100 mil vid högst tio tillfällen per år. Resor mellan bostad och arbetsplats samt hemresor på helger från annan ort räknas som privata resor.  

Att stanna till för ett privat ärende under en pågående tjänsteresa, till exempel vid mataffären eller förskolan, räknas inte in bland de tio tillfällena. En förutsättning är dock att stoppet inte medför någon större omväg. Däremot räknas körsträckan in i antalet privata mil som körs med bilen. För att kunna ha koll på detta behövs en körjournal.

Körjournal behövs för registrering
Körjournalen har blivit ett viktigt bevismaterial vid bedömning av bilförmån, även för domstolar. En elektronisk modell som kopplas in i bilen och automatiskt registrerar alla körningar är att föredra. En körjournal, oavsett om den är elektronisk eller ej, ska redovisa följande:

 • mätarställning vid årets början
 • datum och mätarställning vid resans start och var resan startade
 • vad resan avser
 • hur många kilometer som körts
 • datum och mätarställning vid resans slut och var resan slutade
 • mätarställning vid årets slut.

Vad räknas som förmånsbil?
Alternativet till tjänstebil är förmånsbil. En arbetsgivare som ger ut en bilförmån är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen. En bilförmån uppstår när den anställda använder bil som följer med anställning i mer än ringa omfattning. Det spelar ingen roll i vilket land bilen är registrerad. Begreppet bil innefattar personbil, tung lastbil med totalvikt över 3 500 kilo, lätt lastbil och liknande fordon som kan användas av en person. Även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret ingår i begreppet bil.

Om bilen klassas som en miljöbil kan förmånsvärdet i vissa fall reduceras. Elbilar är ett sådant exempel. Förmånsvärdet på bilen kan enkelt räknas ut med Skatteverkets tjänst ”Bilförmånsberäkning” som finns på myndighetens webbplats.

Om förmånsbilen körs mycket, minst 3 000 mil under ett kalenderår, ska förmånsvärdet sättas ner till 75 procent av fullt värde. Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet, trots att den anställde uppfyller villkoren, ska den anställda själv göra minskningen i sin inkomstdeklaration.

Förmån av drivmedel redovisas separat från bilförmånsvärdet. En skattepliktig drivmedelsförmån uppkommer även då en anställd laddar en bil för eldrift på arbetsplatsen eller på bekostnad av arbetsgivaren.

Nyheter under 2018
Tidigare har trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ingått i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet för alla som kör förmånsbilar. Från och med årsskiftet ska dessa avgifter beskattas separat. Arbetsgivare ska varje månad beräkna och redovisa förmånen för varje anställd.

Från och med juli 2018 inför regeringen ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Det innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff i form av högre skatt. Detta drabbar främst dieselbilar, framför allt lätta lastbilar. Begreppet ”miljöbil” försvinner och därmed även den femåriga skattefriheten för dessa bilar. Fordonsbeskattningen ändras dock inte på bilar som redan är registrerade. Bonusen höjs på elbilar och vätgasbilar.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev