DrivkraftArtiklar

Konferens för anställda – vad ska du tänka på?

Många företag genomför konferenser i form av utbildning eller kickoffer för att samla sina medarbetare. En vanlig fråga kring konferenser är vad som är avdragsgillt och inte.

Längden på konferensen ska vara minst en dag och max en vecka. Det ska finnas ett detaljerat program för konferensens olika delar. Programmet ska specificera vilka föreläsningar, grupparbeten, studiebesök med mera som är inplanerade. Konferensen ska innehålla minst sex timmars arbete per dag. Spara dokumentationen till efter avslutad konferens!

Konferensen ska vara till uppenbar nytta för företaget och det ska finnas en tydlig koppling till företagets verksamhet.

Om kraven ovan är uppfyllda ses konferensen som utbildning/personalkostnad och inte som representation. Det innebär full avdragsrätt för ingående moms.

Rimlig omfattning, rimliga kostnader
Inslaget av nöje och rekreation måste vara rimligt. Om det utgör en för stor del av resan, eller om resan är orimligt exklusiv, kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning för de anställda.

Ju längre bort och ju fler spektakulära inslag, desto högre blir kraven på att motivera nyttan med konferensen för företaget. Samma sak gäller om resan går över en helg. En konferensresa till ett populärt turistmål utomlands ställer förmodligen högre krav på programmet, än om konferensen äger rum på en konferensanläggning i Sverige.

Om anhöriga följer med och företaget står för resa, mat, logi och rekreation ska anställda förmånsbeskattas.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.